Online: Personskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. I år hålls seminariet online så att du kan kompetensutveckla dig bekvämt och tryggt. Seminariet tar en närmare titt på hur coronapandemins följder har påverkat oss. Hur har den fysiska distanseringen befolkningen ombads följa påverkat samhället? Har den psykiska ohälsan ökat hos befolkningen? 

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet inleds

Henrik Ask, vice VD, Löf

 

09.10 – 09.45 | Psykisk ohälsa - Har den påverkats av pandemin?

Under hela 2020 har den sociala distanseringen varit påtaglig för oss alla. Kan man se om denna pandemi har påverkat det psykiska måendet?

Elsa Janni, Leg. Psykolog, Psykologpartners

 

09.45 – 10.20 | Nya digitala verktyg och framtidens personskadereglering

Behovet av en snabbare digitalisering inom personskadereglering har funnits länge men pandemins utbrott gjorde det än mer uppenbart. Vi blickar tillbaka på vad digitaliseringen har inneburit för branschen och berättar om de lösningar som framöver kommer vara nödvändiga för en rättvis och effektiv personskadereglering

Mario Pereira, grundare av Mavera

 

 

10.20 – 10.40 | Paus

 

10.40 – 11.20 | Miljöns utveckling i samband med Covid-19

På bara några veckor förändrades miljöutsläppen, som minskade i takt med att vi plötsligt ändrade våra vanor. Resandet minskade kraftigt och många av oss slutade till och med att pendla till jobbet. Vilken effekt kan vi se på kort och lång sikt? Har pandemin påverkat miljön på ett positivt sätt?

Björn-Ola Linnér, Professor, Centre for Climate Science and Policy Research, Linköping University

 

11.20 – 12.00 | Vården våren 2020 - vad hände?

Ett nytt virus som orsakade en ny sjukdom dök upp. Vad hände egentligen? Hur påverkades och hur förändrade det den svenska sjukvården? Vilka konsekvenser fick det för patienter med icke-coronarelaterade akuta sjukdomar och icke-akuta åkommor? Vad har vi lärt oss, var står vi nu och vart är vi på väg?

Markus Weis, Överläkare i Intensivvård

 

12.00 – 12.50 | Lunch

 

12.50 – 13.40 | Att åter finna arbetsglädjen

Många av oss har nu arbetat hemifrån i närmare 1 år. Den sociala distanseringen har varit påtaglig och ibland kanske till och med lite tärande. Men med kommande vaccinering kan vi kanske så smått nu börja se att det finns en positiv tid efter pandemin. Hur ska vi finna arbetsglädje som tar oss framåt?

Dennis Westerberg, Förläsare, författare och världsförbättrare
 

13.40 – 14.10 | Aktuella rättsfall

Vi lyfter aktuella rättsfall inom personskadeförsäkring. 

Maria Dahlin, Senior Legal Counsel, If 

 

14.10 – 14.30 | Paus

 

14.30 – 15.15 | Försäkringsbranschen i förändring 

Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? Vad gör branschen för att hjälpa samhället på fötter igen?

Pär Karlsson, rådgivare/Senior Adviser, Svensk Försäkring/Insurance Sweden
 

 

15.15 – 15.30 | Avslutning

Henrik Ask, vice VD, Löf

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98