Online: Professionsansvaret - regler, praxis och rättsutveckling

 

Professionsansvaret är ett komplicerat och viktigt område som berör en mängd olika branscher och företag i näringslivet. Det har skett en intressant rättsutveckling inom detta område under de senaste åren. Seminariet kommer att fokusera på denna rättsutveckling samt ge praktiska tips och råd om fallgropar och andra risker. Vi kommer att gå igenom aktuell praxis och vissa frågor av särskilt intresse för professionsansvaret.

 

För vem?

Seminariet vänder sig till dig som är skadereglerare, underwriter, försäkringsförmedlare, försäkringsjurist, risk manager och chefs- eller bolagsjurist på företag som lämnar rådgivning, t ex bank.

 

Innehåll

  • Hur är skadeståndsansvaret utformat?
  • Rådgivningsuppdragets faser och de särskilda riskerna förknippade med respektive fas.
  • Förutsättningarna för skadeståndsansvar.
  • Den senaste rättsutvecklingen och de slutsatser som kan dras av den.
  • Hur kan man begränsa sitt skadeståndsansvar och andra risk management-frågor.

 

Seminarieledare

Johannes Ericson

Delägare, Setterwalls Advokatbyrå

Johannes  har omfattande erfarenhet av tvistlösning och företräder svenska och utländska bolag i tvister inom en lång rad områden, såsom professionsansvar, M&A, produktansvar och leveransavtal, liksom inom en mängd olika branscher såsom försäkring, revision, tillverkning samt bank och finans.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98