Online: Outsourcing i praktiken

Att klassificera, riskbedöma, ingå, anmäla och följa upp uppdragsavtal

 

  Ny kurs  

 

Solvens II-regelverket ställer omfattande krav på försäkringsföretag som lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare, krav som alla. Kursen tar ett praktiskt grepp på hur försäkringsföretag kan gå tillväga för att bl.a. bedöma om en utlagd funktion eller verksamhet ska anses vara väsentlig, hur kraven på avtalsinnehåll kan säkerställas, hur en notifiering till Finansinspektionen om väsentlig outsourcing kan se ut samt hur utlagd verksamhet kan följas upp, dokumenteras och rapporteras internt. Kursen tar också upp hur företaget kan bedöma om outsourcingen omfattas av Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer, och hur de ytterligare krav på bl.a. avtalsinnehåll, anmälan till Finansinspektionen och revision som i sådant fall kommer i spel kan hanteras.

Läses med fördel tillsammans med kursen Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster för en tvådagarskurs. Kontakta anvarig projektledare nedan för mer information.


För vem?

Kursen vänder sig till dig som är beställaransvarig, avtalsägare, jurist, inköpare, IT-ansvarig eller har en liknande roll och som ansvarar för eller arbetar med outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med förmedlare eller gruppföreträdare kommer du också att ha nytta av kursen eftersom den försäkringsadministration som dessa utför ofta faller inom ramen för outsourcing. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen, men för att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du arbeta med outsourcing, ha grundläggande kunskaper om outsourcing eller delta på vår kurs om försäkringsbolagens outsourcing som hålls dagen innan denna kurs:
https://www.forsakringsforeningen.se/utbildning/20210420/forsakringsbolagens-outsourcing-regler-praxis-och-molntjanster
 

Utformning

Kursen tar ett praktiskt grepp på hur du kan arbeta för att uppfylla outsourcingkraven i praktiken. Du kommer att få ta del av checklistor och/eller mallar som du kan använda för att genomföra analys innan outsourcingavtal ingås, skriva ett outsourcingavtal, notifiera FI om väsentlig utlagd verksamhet, följa upp ett outsourcingavtal och rapportera uppföljningen internt. Under kursen kommer det att finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion. Deltagarna får tillsammans diskutera och hitta lösningar på praktiska exempel/case.
 

Innehåll

  • Hur kan en klassificering av ett uppdragsavtal göras (moln/icke moln, väsentligt/icke väsentligt)?
  • Vad ska man tänka på vid avtalsingående?
  • Hur kan kraven på avtalsinnehåll säkerställas?
  • Hur ska företaget anmäla väsentlig outsourcing till Finansinspektionen?
  • ​Hur kan utlagd verksamhet följas upp?
  • Hur bör uppföljningen dokumenteras och rapporteras internt?
  • Hur kan molntjänster hanteras?


 

Kursledare/föreläsare

 

Camilla Dath

Advokat och Senior associate, Kompass Advokat 

Camilla har mångårig affärsjuridisk erfarenhet från olika advokatbyråer och har arbetat på Kompass Advokat sedan 2012. Hon stöttar löpande försäkringsföretag med juridisk rådgivning i frågor som uppkommer såväl i styrningen av företaget som i den dagliga verksamheten, och har särskilt fokus på det rörelserättsliga och distributionsrättsliga regelverket. Camilla har också haft flera uppdrag som extern bolagsjurist på försäkringsbolag, där hon även varit styrelsesekreterare. 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, företrädesvis inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 

Gästföreläsare från branschen kan komma att medverka.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97