Skriva begripligt om försäkringar - varför är det så viktigt och hur kommer vi igång?

 

Vad har ni att vinna på att vara tydliga i era villkor, förköpsinformation, beslut och andra texter till era försäkringskunder? Vad är kundernas behov och drivkrafter när de får olika typer av information från er? Vilka hinder håller tillbaka utvecklingsarbetet mot begripligare texter?

Under seminarierna presenteras praktiska exempel och föreläsarnas egna erfarenheter av uppdrag på olika försäkringsbolag där de har skrivit, redigerat, utbildat och tagit fram riktlinjer. De ger konkreta exempel på hur texter kan se ut i dag och vilka utmaningar branschen har vid förändringsprojekt som omfattar försäkringstexter som ska läsas av kunden.

 

För vem?

Seminariet riktar sig i första hand till dig som påverkar olika försäkringstexter. Du kanske inte skriver själv, utan påverkar texter som sakkunnig eller chef. Du vill förstå mer om varför det är viktigt att arbeta med texter och få inspiration till hur du kan komma igång med att förändra era texter.

 

Innehåll och upplägg

Frukostseminarierna är delade på två tillfällen som handlar om varför det är klokt att skriva begripligt och kundanpassat och hur det kan gå till att driva språkarbete på ett försäkringsbolag.

Seminarierna är konkreta och praktiskt inriktade. Föreläsarna tar fasta på att deltagarna ska få chans att reflektera och diskutera under seminariet. Därför finns mycket utrymme för frågor och kommentarer i både samtal och chatt.

 

Innehåll tillfälle 1:

 • läsarnas behov och drivkrafter
 • utvecklingen i språksamhället
 • utvecklingen av språk och användbarhet i försäkringsbranschen
 • hur texter kan skapa förtroende för avsändare som skriver begripligt
 • vad som hindrar oss från att skriva begripligt.

 

Innehåll tillfälle 2:

 • formulera om försäkringsvillkor
 • bearbeta försäkringsbrev
 • utbilda medarbetare på försäkringsföretag
 • ta fram skrivriktlinjer för försäkringsföretag
 • skriva för digitala tjänsteflöden
 • konkreta tips om metoder, roller och arbetssätt.

 

 

Föreläsare


Karin Dellby

Språkkonsult på Språkkonsulterna

Karin är examinerad språkkonsult i svenska  och arbetar mycket med försäkringstexter, till exempel försäkringsvillkor. Hon håller kurser om skrivande och projektleder olika språkprojekt. Karin blir särskilt glad om hon får diskutera termer och fackspråk.

 

 

Anki Mattson 

Vd och språkkonsult på Språkkonsulterna

Anki är examinerad språkkonsult i svenska och har specialiserat sig på juridiskt klarspråk och tydligt myndighetsspråk. Arbetet med klarspråk utgår från övertygelsen om att alla har rätt till begriplig och mottagaranpassad information om det som påverkar deras framtid och tillvaro. 
Anki är medförfattare till två böcker: Juristens skrivhandbok (Jure 2013) och Uppdrag textgranskning (Prodicta 2017).

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Malin Biro

Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94