Online: Dataskydd – aktuellt inom dataskydd med fokus på försäkringsbranschen

 

Obs. Kursen genomförs online. Läs mer om detta nedan.

Vi går igenom ny europeisk praxis och tillsynsärenden som är relevanta för försäkringsbranschen. Vi ger konkreta råd och tips på hur dessa kan omsättas i praktiken samt drar slutsatser om dess påverkan i försäkringssammanhang.

Många försäkringsbolag och andra aktörer i branschen använder cookies och liknande tekniker bl.a. för marknadsföringssyften. Vi går igenom vilka regler som styr och hur man kan göra för att säkerställa att reglerna följs, med fokus på att deltagarna ska få en praktisk förståelse för området.

Webinariet avslutas med en presentation av hur Schrems II-domen påverkar möjligheterna att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES och presenterar förslag på åtgärder som aktörer i försäkringsbranschen kan vidta för att minska sina risker.
 

Innehåll och upplägg

Kursen kommer att utgå från relevanta krav i främst dataskyddsförordningen och kompletteras med vägledningar, rättsfall och tillsynsärenden samt praktiska exempel och tips i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man praktiskt kan arbeta i försäkringsverksamhet. Under kursen kommer det finnas tid för frågor, reflektion och diskussion i den mån detta praktiskt går att genomföra.
 

Ur programmet:

  • Vilka tillsynsärenden och rättsfall har kommit på dataskyddsområdet som är relevanta för försäkringsbranschen?
  • Vilka regler styr användandet av cookies och vem ansvarar för placering av cookies?
  • Hur kan man säkerställa att cookiesamtycken och informationstexter är korrekta?
  • Vilka slutsatser kan dras kring tredjelandsöverföringar efter Schrems II?
  • Vad kan man göra för att minska sina risker i samband med tredjelandsöverföringar?
      

För vem?

Kursen vänder sig till dig i försäkringsbranschen som arbetar inom området dataskydd t.ex. DPO/ dataskyddsombud,  privacy officer, compliance-/regelverksansvarig, CIO eller IT-säkerhetsspecialist. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.
 

Praktisk information

Denna kurs genomförs online, med direktsändning på utsatt kurstid. Kursen erbjuder möjlighet till interaktion och live-chatt. 
 

Kursledare/föreläsare

 

Karin Schurmann

Advokat och partner, Kompass Advokat

Karin har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet och försäkring. Hon har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid GDPR-implementering hos ett flertal företag. Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och försäkring. Hon har också erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter, samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97