Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar - ta del av den senaste utvecklingen inom området

 

Välkommen till det årliga seminariet som vänder sig till dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar och vill ta del av det det senaste inom området och träffa nya och gamla branschkollegor. Seminariet direktsänds online.

 

Moderator

Som vanligt leds seminariet av moderator Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring på Dina Försäkringar.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar
 

09.10 – 11.50 | Pass om psykisk ohälsa, självskadebeteende och neuropsykiatriska funktionshinder

Förmiddagen kommer att bland annat ägnas åt självskadebeteende och neuropsykiatriska funktionshinder.

 

09.10 – 10.20 ADHD och Autism: Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF)?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kopplade hur hjärnan tar in, bearbetar och reagerar på information i vår omgivning. Det här passet kommer att ge en ökad kunskap om diagnoserna ADHD och Autism, hur funktionsnedsättningen kan ta sig uttryck och det stöd som kan påverka individens fungerande.

 

10.20 – 10.40 | Paus

 

10.40 – 11.50 Självskadebeteende: Hur kan vi se på och förstå självskadebeteende?

Under det här passet kommer vi att titta lite närmare självskadebeteende och hur vi kan förstå självskedebeteende som fenomen. Vi kommer att prata om vad självskadebeteende är och hur det kan utvecklas hos en individ med sårbarhet. Vi kommer också att beröra kopplingen till annan psykisk ohälsa som vi ofta ser i kombination med självskadebeteende. Under passet kommer du som deltagare att få ta del av forskningsläget inom området, teori kring hur man kan se på problematikens uppkomst och hur man som omgivning kan förhålla sig och stötta på bästa sätt
 

Elin Valentin, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut
Elin har lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Elin har också erfarenhet av ledningsuppdrag och arbete med att ta fram riktlinjer och kvalitetssäkra arbetssätt inom psykiatrisk vård.


11.50 – 12.00 | Sammanfattning av förmiddagens pass

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.45 | Myter och fakta om ätstörning

Alla kan drabbas av en ätstörning, oavsett ålder eller kön. I Sverige lider över 100 000 personer av någon form av ätstörning. Men vad är en ätstörning egentligen? Vi kommer bland annat att få del av vilka behandlingsmetoder det finns kring olika diagnoser vad avser ätstörningar. Är det bara ungdomar som drabbas och skiljer sig behandlingsmetoderna åt, beroende på den insjuknas ålder? Ser dessutom sjukdomsbilden annorlunda ut beroende på kön?

Johanna Levallius, PhD, lic psychologist, Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI), KI

 

13.45 – 14.20 | Långtidsbesvär efter insjuknande i Covid-19

De allra flesta som insjuknar i covid-19 får lindriga symptom och kan tillfriskna efter några dagar med hjälp av egenvård eller enklare vårdinsatser. En del drabbas svårt och behöver sjukhusvård. Och så finns det även ett antal personer som får diffusa symptom under lång tid. Hur drabbar detta individen? Vilka symtom är tydligast och finns det skillnader mellan barn – och vuxensymptom?

Markus Weis, Överläkare i Intensivvård

14.20 – 14.40 | Paus

 

14.40 – 15.20 | Genetisk information – kan man ställa framtida diagnoser via diagnostik?

Vi har alla ärvt en unik kombination av gener från våra föräldrar. Tillsammans med påverkan av olika omgivningsfaktorer under livet förklarar denna unika gensammansättning skillnaderna mellan olika människors utseende, mottaglighet för vissa typer av behandlingar, benägenhet att drabbas av sjukdomar osv. Men hur ser lagstiftningen ut för denna inhämtning av genetisk information ut. Kan vi och får man ställa framtida diagnoser via diagnostik?

Maria Johansson Soller, Klinisk GenetikKarolinska Institutet

15.20 - 15.30 | Seminariet avslutas

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se

08-522 789 982