Nätverk Bolagsjurist i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk - och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som bolagsjurist inom försäkringsbranschen. Nätverket vänder sig till dig som är bolagsjurist, som har arbetat i branschen under något eller några år och som vill bredda ditt nätverk och förkovra dig i de försäkringsrättsliga regelverken. Nätverket har fyra träffar under ett år.

Nätverkets syfte är att erbjuda en gemensam mötesplats att diskutera försäkringsrättsliga regelverk, nyckelfrågor, utmaningar och branschpraxis. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med erfarna experter inom olika delar av försäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Du får en unik möjlighet att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen på en liknande position som du har och som ställs inför utmaningar som liknar dina.
 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som är bolagsjurist och har arbetat under några år eller som nyligen har börjat arbeta inom försäkringsbranschen eller som vill bredda ditt nätverk och förkovra dig i de försäkringsrättsliga regelverken. Det kan även passa dig, som känner att du vill fräscha upp dina kunskaper och skapa nya nätverk.
 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.
 

Exempel på innehåll

 • Försäkringsrörelselagen – lagens uppbyggnad och innehåll samt samspel med EU-regelverket och Finansinspektionens föreskrifter
 • Försäkringsavtalslagen – praktisk navigering för att till exempel underlätta villkorsskrivning, informationsgivning och kundkontakt
 • Försäkringsdistribution – gränsdragning för distribution, olika samarbetsformer och säljkanaler samt hur detta påverkar verksamheten
 • Aktörer inom försäkringsbranschen
 • Företagsstyrning, inklusive försvarslinjer och bolagsjuristens roll i förhållande till compliance
 • Outsourcing och inköp av tjänster
 • Produktinformation, produktkrav, rådgivning och dokumentation
 • Gränsöverskridande verksamhet
   

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om inriktningen på de olika träffarna och de djupdykningar vi gör inom särskilt utmanande områden.  
 

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk och nya kontaktytor i branschen
 • Erfarenhetsutbyte med andra bolagsjurister
 • Möjlighet att diskutera aktuella juridiska frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling
   

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, det som är relevant är att du arbetar som bolagsjurist inom försäkringsbranschen.
 

Nätverksledare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, företrädesvis inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Gästföreläsare

Under nätverket kommer även gästföreläsare att medverka.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97