Internationell utblick för försäkringsbranschen

Vad händer i branschen internationellt och hur påverkar det oss?

 

Ett heldagsseminarium med ett internationellt perspektiv på aktuella frågeställningar, trender och utveckling som påverkar vår egen försäkringsbransch. Missa inte en unik möjligheten att ta del av framstående talare inom försäkring, ekonomi och internationella risker och högaktuella ämnen som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

 

Målgrupp​

Seminariet är brett och passar alla som arbetar i försäkringsbranschen och har ett intresse av att lära sig mer om och inspireras av den internationella utvecklingen. Seminariet passar extra bra för dig som arbetar som produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Program

09.00–09.30 | Inledning av moderator – ​Pandemins effekter på Internationella risker

Riskspridning har alltid varit aktuellt, men vad händer när en pandemi förändrar branschen internationellt? Vad krävs av bolagen för att anpassa sig till de snabba förändringar som sker Samarbete mellan kund, försäkringsbolag och samhälle har aldrig varit viktigare för att minska risker vid extrema händelser som pandemin har påvisat.

Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh
 

09.30–10.10 | IT-säkerhet och cyberbrott 

Vilka IT-säkerhetsrisker möter företag idag? Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som berättar om några attacker som skett nyligen. Han visar också ett livehack där han tar över en uppkopplad enhet i realtid. Digitalisering innebär effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men också nya risker.

Anders Nilsson, Chief Technology Officer, ESET 
 

10.10–10.50 | Klimatpåverkans effekter på branschen

Vädret blir alltmer dramatiskt och vi anpassar oss till en helt annan miljö. Hur påverkar det försäkringsbranschens affärsmodeller, ekonomi och premiesättning? Finns det risker som branschen inte längre vill försäkra?

Mattias Bergsvik, Senior Market Underwriter | VICE PRESIDENT | Europe, Middle East & Africa, Swiss Re, München

 


10.50–11.10 | Paus


 

11.10 – 11.50 | Den digitala försäkringsbranschen, trender och affärsmöjligheter

De digitala framstegen har varit enorma de senaste åren, men hur följer branschen med i den snabba förändringstakten? Ett föränderligt risklandskap och en högre grad av digitala kundmöten ställer allt större krav på effektiva distributionskanaler och ett datadrivet tankesätt. Norden är en trendsättare, men hur kan trenderna i Norden översättas till andra marknader och vilken roll förväntas Open Insurance spela?

Martin Einemo, CEO, Insurely
 


11.50–13.00 | Lunch13.00–13.40 | Vad har försäkringsbranschen för ansvar för en hållbar framtid?

Hur ligger vi till 5 år efter Parisavtalet och vad sägs och vad görs? Branschen har en stor påverkansfaktor på hållbarhet via sina kunder och vilka krav de ställer på dessa i ämnet. Målet på netto 0% utsläpp gör att kunder, branschen och politiker behöver komma fram till fler åtgärder där kunskap och kommunikation blir alltmer viktigt. Nya försäkringslösningar och teknik som tex solceller, vindkraftverk kommer alltmer i fokus i dagens klimatanpassning.

Mattias Fritz, CUO Nordics, Zurich Insurance plc
 

13.40–14.20 | Återförsäkring och bolagens återhämtningsförmåga

Bolagens förmåga att anpassa sig till alla typer av risker- så som naturkatastrofer, cyberattacker och pandemier mäter deras resiliens. Det senaste året har ställt nya krav på försäkringsbranschen och på risktagande. Vilka faktorer kan man påverka och förbereda sig på för att snabbt anpassa sig till framtida utmaningar? Hur agerar återförsäkrarna och vilket stöd kan bolagen räkna med från dem?

Thomas Barenthein, Managing Director, Hannover Re / HDI Global Specialty  
 


14.20–14.40 | Paus


 

14.40–15.20 | Vilka risker ser vi med den omställning vi gjort till följd av pandemin?

Ingen trodde att vi skulle arbeta hemifrån i över ett år, men här befinner vi oss nu. Vad kan vi förvänta oss framöver och vad händer när vi har färre fysiska möten? Helt plötsligt spelar det inte så stor roll var i landet du bor, du kan arbeta överallt, men hur påverkar det lojaliteten och samarbetet? Vilka risker ser vi med detta?

Kajsa Peedu, Affärsområdeschef Företag & Industri, Moderna försäkringar

 

15.20–15.40 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?

Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh

 

Moderator
 

 

 

Carolina Klint

Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97