Motorförsäkringsseminariet 2021

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring

 

I oktober är det dags för ännu en omgång av Motorförsäkringsseminariet. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutvecklare eller på annat vis har ett intresse för dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring. Välkommen till detta seminarium där du får goda möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling!

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Moderator

Seminariet leds av Liza Almqvist, förändringsledare Skador på Gjensidige Försäkring

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet inleds


Liza Almqvist, förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring

 

09.10 – 09.45 | Stöld av entreprenadfordon

Stöld av entreprandfordon har minskat något de senate året. Det troliga i denna minskning kan bero på de stängda gränserna under pandemin. 
Nu öppnas gränserna igen och det kan innebära att ökningen av stöld återingen tar fart. 
Ett sätt att minska dessa stölder är att använda sig av det internationella stöldskyddsmärkningen - Cesar för entreprenadmaskiner. 

Robert Ytterberg, Stöldskyddsföreningen

 

09.45 – 10.30 | Att dela sitt privata fordon med andra

Delningsekonomi är något som börjar sprida sig allt mer och är kanske en del i att klara av de klimatmål som finns uppsatta.
Våra fordon står parkerade och outnyttjade under stora delar av dygnen. Men hur går det till att hyra ut sin bil till okända personer. Är inte risken stor att den som hyr min bil, inte är lika rädd om den som jag som ägare är? Vem bär ansvaret för att alla försäkringar är på plats, när väl min uthyrning av mitt fordon är frekvent?

Nora Johnsson, Teamleader,  GoMore Sverige

 

10.30 – 10.50 | Paus
 10.50 – 11.20 | A-traktorer och dess ökning på de svenska vägarna

På mindre än ett år har antalet A-traktorer och mopedbilar ökat med cirka 27 procent. Vanligast är som tidigare att A-traktorerna byggs av Volvobilar. Men efter en regeländring under 2020 ses också stora ökningar av andra bilmärken som exempelvis BMW, Volkswagen och Audi. Vad föranledde att denna regeländring tillkom 2020 och vad dras det för slutsatser av denna regeländring?

Martin Vingren, Koucky & Partners AB

 

11.20 – 12.00 | Att forma framtidens stad

Hur planerar en stor stad det framtida boendeområdena. Hur kombineras hållbarhetsperspektivet med trafikplaneringen för de nya och kanske ännu inte förverkligade expansionsområdena?

Ali Esmaili, Trafik- och Stadsplanerare, Thyréns Sverige AB

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 


13.00 – 14.10 | Skada till följd av trafik

Börjar vi få en gemensam syn på motorförsäkring inom EU?

Tomas Hansson, Försäkringsjurist, Länsförsäkringar AB

 

14.10 – 14.40 | Trafikskadereglering - Utland

Vad är fallgroparna och vad behöver man tänka på vid reglering  av olycka utanför Sveriges gränser.

Nina Vikenslätt, Motorskadechef, Van Ameyde Sweden

 

14.40 – 15.00 | Paus

 


15.00 – 15.40 | Fordonsrelaterade brott och bedrägerier i Europa

Hur ser fordonsbrottsligheten ut inom Europa? Ser man nya trender av fordonsrelaterade brott? Hur kan myndigheter och försäkringsbranschen samverka? Ta del av Insurance Europe’s arbete med fordonsrelaterad brottslighet och försäkringsbedrägerier. 

Per Norström, Bitr. chef Larmtjänst AB och Ordförande i Insurance crime Platform, (Insurance Europe)

 

 

15.40 – 15.50 | Seminariet avslutas

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98