Pensionsseminariet 2021

Vad är aktuellt och hur tänker branschen framöver?

 

Svenska Försäkringsföreningens heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som är aktuellt 2021 och hur det påverkar dagens och morgondagens försäkringsprodukter. Hur kommer framtidens liv- och pensionsverksamhet se ut? Hur leder nya regelverk till nya behov av produkter? Till dagen har vi bjudit in yrkeskunniga talare inom pensioner, livförsäkring och sparande.

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.     
 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm
 

Program

 

09.00–09.15 | Inledning av moderator


Katarina Wiberg, Account Manager, SPP
 

09.15–10.00 | Hållbara investeringar

Miljö- och samhällsansvar i investeringar är ett fortsatt hett tema. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Branschen behöver arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP
 

10.00–10.15 | Paus och nätverkande

 

10.15–11.00 | En smooth flyttjänst - att faktiskt kunna flytta sin pension

En reformerad flytträtt i kombination med den tekniska utvecklingen och ett förändrat kundbeteende, leder fram till en smidigare flytt av tjänstepension. Vad kommer detta innebära för branschen och vilka praktiska exempel ser vi redan idag? Vad blir nästa steg och vilka blir vinnarna?

Lotta Rauséus, Co-founder & COO Insurely

 

11.00–12.00 | Effektivare flytträtt

Regeringens förslag om effektivare flytträtt började gälla den 1 januari 2020. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen, FRL, som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas. Hur påverkar det bolagen och dess affär? Är det alltid bäst för kunden? Hur påverkar det garantier och andra villkor?

Helena Palmgren, Founder & Executive Advisor, Palmgren & Bähr
Mattias Munter, Pensionsekonom/Ansvarig samhällskontakter, Skandia Norden
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.00–13.15 | Lunch


 

13.15–14.00 | Produktkunskap – är den nödvändig?

Håller branschen på att urholkas på försäkringskunskap och produktkännedom? Hur har prispressen från kunden påverkat branschen och produktutvecklingen? Är alltid billigast bäst? När konjunkturen viker så kommer andra krav på sparande och förvaltning men hur prissätter vi korrekt? Vad säger branschen?

Åsa Mindus Söderlund, VD, Avanza Pension
Fredrik Palm,
Produktchef, Alecta
Charlotta Carlberg, Chief Executive Officer, Folksam Fondförsäkrings AB
 

14.00–14.40 | Avdragsrätt enligt kompletteringsregeln vid bonusväxling

Högsta Förvaltningsdomstolen gick på Skatteverkets linje och därmed är domen om bonusväxling och kompletteringsregeln praxis. Arbetsgivarens kostnader för tryggande av pensionsutfästelse för anställda som vill växla till pension får inte dras av enligt kompletteringsregeln. Maximal avdragsrätt vid växling är nu 35 procent av lönen. Hur kom domstolen fram till det här? Åsikterna om domen går isär. Kommer branschen att försöka påverka förändring?

Magnus Dahlgren, advokat, partner och grundare, Dahlgren & Partners
 

14.40–15.00 | Paus och nätverkande
 

15.00–15.40 | Kompetens och förnyelse inom branschen genom mångfald

Försäkringsbranschen och arbetsmarknaden generellt behöver utvecklas och förnyas i takt med samhällets förändring. Detta är helt nödvändigt för att nå ut och vara relevanta. De senaste åren har många invandrat från andra länder. Det har lett till att de utlandsfödda har blivit fler. År 2020 var strax över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 19,7 procent av befolkningen. Detta ställer krav på oss inom branschen att vara inkluderande och ta till vara på mångfalden för att på så sätt öka kunskapen och underlätta förståelsen av vad vi erbjuder för våra nuvarande och framtida kunder.

Trifa Chireh, Pensionsekonom, Länsförsäkringar AB
 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning av moderator

 

Moderator

 

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97