Gruppförsäkringsseminariet 2021

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Program


09.00–09.10 | Inledning av moderator
 

Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
 

09.10–09.45 | Olycksfallsförsäkring anpassad till distansarbete

Många anställda har arbetsskadeförsäkringen TFA. Denna gäller vid den normala arbetsplatsen och den normala resan till och från arbetet. Men det som var normalt före pandemin ser helt annorlunda ut nu och kommer troligtvis att se annorlunda ut även efter pandemin. Hur kan man säkerställa att de anställda har en bra försäkring som gäller oavsett arbetsplats? Vad täcker TFA och vad måste kompletteras? Har Afa Försäkring gjort några förändringar i villkoren till följd av att så många arbetar hemifrån?

Sofia Tengedal, Försäkringsspecialist, Afa Försäkring
 

09.45–10.30 | Distansarbetets utmaningar för anställda och arbetsgivare

Branschen har snabbt fått anpassa sig till möten på distans där köksbord, strykbrädor och soffor har tagit över kontorsmöblernas roll. Hur påverkas vi av distansarbete – hur säkerställer man medarbetarnas arbetsmiljö, sociala behov och undviker/märker av ohälsa? Ser Certico någon koppling till distansarbete som orsak till sjukanmälningar?

Elisabeth Eriksson, VD, Certico
 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50–11.30 | Digitaliserad vård på framkant

Hälsokostnaderna för pandemin ökar dramatiskt för varje dag som går. Pandemin tvingar fram nya digitala lösningar i allt snabbare takt, och en fortsatt digitalisering av vården kan skapa förutsättningar att i realtid upptäcka sjukdomsmönster för hela befolkningen. Det ger en mer anpassad och mer tillgänglig vård samtidigt som det hjälper till att utveckla både produkter och verksamhet, säger Euro Accident. 

Emma Hultgren, Produktchef, Euro Accident 
 

11.30–12.50 | Lunch

 

12.50–13.30 | Hur fungerar sjukvårdsförsäkringen i våra nordiska grannländer?

Antal anställda med privat sjukvårdsförsäkring skiljer sig rejält åt mellan våra länder. Vad beror detta på? Hur skiljer det vad gäller offentlig vård mellan länderna? Många företag efterfrågar en produkt som passar till sina anställda i samtliga länder.

Vidar Arnulf , Grundare, Vertikal Helse
 

13.30–14.10 | Nytt bolag i branschen och trendspaning

Det norska försäkringsbolaget Knif går vidare i sin svenska satsning genom Vitea Life. De har för avsikt att erbjuda marknaden ett komplett paket av personrisklösningar. Vad är bakgrunden till bolaget och vilka marknadsbehov ser man framåt? Kommer det nya gruppförsäkringslösningar?

Lars Einar Pettersson, COO, Vitea Life AB
 

14.10–14.30 | Paus och nätverkande


 

14.30–15.10 | Utmaningarna med IDD, compliance och Finansinspektionens fokus

IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket har gällt ett tag finns olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vad har Finansinspektionen fokus på i dessa frågor? Vidare var går gränsen mellan liv- och skadeförsäkring som kan avgöra vilka slags försäkringar man som försäkringsförmedlare får distribuera?

Anna Lööv, Advokat och Partner, Kompass Advokat 
 

15.10–15.50 | Försäkringsföretagen efter pandemin?

Återhämtningen av den svenska ekonomin efter covid-19-pandemin förväntas fortsätta. Det finns dock globala risker för den ekonomiska utvecklingen, exempelvis ökad smittspridning och brist på halvledare och liknande insatsvaror. I takt med återhämtningen har inflationen stigit i Sverige och globalt. Hur kommer de svenska försäkringsföretagen påverkas av den ekonomiska utvecklingen, stigande inflation och högre räntor? Hur har premier, skadeanmälningar och företagens finansiella ställning utvecklats? Det är några av de frågor som Jonas kommer diskutera under den här punkten.

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 
 

15.50–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97