Motverka penningtvätt

Så skapar du effektiva åtgärder och riskbedömningar för att motverka penningtvätt inom försäkringsområdet

 

Livförsäkringsbolag och försäkringsförmedlare med tillstånd för livförsäkringsprodukter omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen). Kursen går igenom de grundläggande stegen som ofta ingår i penningtvätt – placering, skiktning och integrering och reglerna i Penningtvättslagen och Finansinspektionens föreskrifter.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för någon av de funktioner som enligt lag ska finnas för att motverka penningtvätt vid ett företag, då det är motiverat med hänsyn till verksamhetens storlek och art; särskilt utsedd befattningshavare, centralt funktionsansvarig eller internrevision (oberoende granskare) samt riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad inom försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Kursen passar även dig som träffar kunder och ger råd, arbetar med utredningar inom penningtvättsområdet, produktutveckling eller inom livadministration. Om du ansvarar för processer eller kravställning av IT-lösningar med syfte att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer du också att ha nytta av kursen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen. 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Garnisonens Konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Utformning

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken. Du kommer att få ta del av hur ett bolags allmänna riskbedömning för livförsäkringar kan utformas och praktiska exempel på situationer på vad som kan utgöra penningtvätt i en livförsäkringsprodukt. Vi går också igenom de rutiner och processer som behöver finnas på plats.  

Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Garnisonen Konferens
Karlavägen 100
Stockholm

 

Innehåll​

 • Allmän riskanalys för företag utifrån penningtvättsperspektivet
 • Källor och verktyg för kartläggning och riskanalys
 • Kundkännedom och dokumentation av kunden
 • Produkttyper som kan vara attraktiva för penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • Finansinspektionens tillsyn och praxis
 • Typiska scenarier för penningtvätt, fall från livförsäkringsbranschen
 • Den återkommande årliga penningtvättsrapporten till Finansinspektionen (F880)
 • Transaktionsövervakning av flöden i livförsäkringar
 • Internrapportering och rapportering till Finanspolisen av misstänkta transaktioner.
 • Lämplighetsprövning och skydd av anställda, visselblåsare mm
 • Behandling av personuppgifter
 • Kommittéer och samverkan mellan olika nivåer i organisationen
 • Svåra ställningstaganden som att avbryta ett kundengagemang eller neka en transaktion

 

Vi går även igenom FATF (The Financial Action Task Force) exempel på risker inom livförsäkringsområdet och SIMPTs (Svenska institutet mot penningtvätt) vägledningar. Utbildningen behandlar också det viktiga samspelet mellan olika avdelningar och roller i verksamheten.

 

Kursledare

 

Louise Hedqvist

Louise är rådgivare i frågor rörande bland annat företagsstyrning och compliance i finansiella företag, främst försäkring. Hon har varit verksam inom försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll. Tidigare har Louise bland annat varit vice vd på Handelsbanken Liv och chef compliance på Länsförsäkringar AB.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91