Ansvarsförsäkring

Stärk dina kunskaper inom ansvarsförsäkring under tre kursdagar som varvar teori och praktik

 

Ansvarsförsäkring är en komplex försäkringsprodukt som ställer höga krav vid såväl försäljning/förmedling som skadereglering. Under sammanlagt tre utbildningsdagar ges du såväl överblick över ansvarsförsäkringsområdet som djupgående kunskaper beträffande olika typer av ansvarsförsäkring, från ett försäkringsperspektiv.

 

Innehåll

Under utbildningens behandlas ansvarsförsäkringens villkor och principer för tolkning. Vidare behandlas vissa regler i FAL med särskild betydelse vid ansvarsförsäkring. I denna del ges du som deltagare ett antal verktyg som ger ökad förmåga att kunna analysera vad en ansvarsförsäkring täcker respektive inte täcker. Härutöver behandlas ansvarsskadereglering från ett renodlat praktiskt perspektiv varvid ett antal verktyg för effektiv och rättssäker skadehantering förmedlas. Under hela utbildningen varvas föreläsningspass med praktiska övningar.

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Garnisonens Konferens, Karlavägen 100
Stockholm

Kursen går bland annat igenom:

  • Introduktion till ansvarsförsäkring
  • Allmänt om tolkning av försäkringsvillkor
  • Särskilt om den närmare innebörden av vissa villkor för ansvarsförsäkring
  • Försäkringstiden och så kallade triggers
  • Särskilt om den närmare innebörden av vissa villkor för ansvarsförsäkring (forts)
  • Vissa begränsningar av respektive undantag från försäkringsskyddet
  • Allmänt om FAL
  • Biförpliktelserna
  • Anmälan av försäkringsfall, anspråk på ersättning och preskription

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med ansvarsförsäkring, exempelvis försäkringsjurist, skadereglerare, regresshandläggare, produktutvecklare, underwriter, försäkringssäljare, kundombudsman, försäkringsförmedlare, försäkringsupphandlare (risk manager), advokater och biträdande jurister.

 

Fördjupa din kunskap ytterligare

Du kan även bygga på din kunskap inom ansvarsförsäkringsområdet med fördjupningskursen Ansvarsförsäkring fördjupning - det skadeståndsrättsliga regelverket som omfattar två dagar. Nästa kurstillfälle är 29-30 mars 2022.

Läs mer om kursen här

 

Kursledare

 

 

Marcus Radetzki

Professor, Stockholms universitet

Marcus är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

Annette Ljungsholm

Underwriter Ansvar, Länsförsäkringar AB

Med nära 20 års samlad erfarenhet av ansvarsskadereglering som både skadejurist och skadechef har Annette arbetat fram verktyg som möjliggör för skaderegleringen att går enkelt och rättsäkert. En metodisk skadereglering hjälper till att konkretisera målet och bryta ner det i små delar så att varje skada blir enklare att hantera. God kommunikation som bygger tillitsfulla relationer är också en viktig nyckel för att lyckas i praktiken.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98