Nätverk Personskadeförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk för dig som arbetar med personskadeförsäkringar - och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar inom personskadeförsäkringar.

Nätverket erbjuder en gemensam mötesplats att diskutera personskadeförsäkring och områdesspecifika nyckelfrågor och utmaningar, juridiska aspekter på personskadeområdet och branschpraxis. På nätverksträffarna får du både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom personskadeförsäkring. Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Du får dessutom en unik möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kollegor i försäkringsbranschen som ställs inför liknande frågeställningar som du gör.

 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som har en specialist- eller ledarfunktion inom personskadeförsäkring. Det passar även dig som har arbetat som skaderegerlare några år och nu vill utvecklas i din roll med ny spännande kunskap och utökat professionellt nätverk.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

  • Framtidens personskadereglering - hur kommer utvecklingen att se ut de kommande åren?
  • Vilka kan bli de stora förändringarna för dig och ditt företag?
  • Vad kännetecknar en god kundupplevelse? hur kan vi utveckla en modern och personlig upplevelse för kunden?

 

Vad får jag som deltagare?

  • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk & nya kontaktytor i branschen
  • Erfarenhetsutbyte med andra 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
  • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
  • Stor möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
  • Kompetensutveckling

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men för att du bäst ska kunna dra nytta av, och även bidra till, nätverket bör du varit verksam i din roll några år.

 

Nätverksledare

De fyra olika nätverksträffarna kommer att ledas av olika nätverksledare. Detta beroende på vilka områden som vi kommer att fördjupa oss inom, under respektive nätverksträff.


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98