Utveckla försäkringsaffären

— så skapar du framgångsrik produkt- och affärsutveckling

 

Att arbeta med utveckling av affären med försäkringar och erbjudande kräver en förståelse för helheten. Att förstå hur värdeerbjudanden kan utvecklas kopplat till såväl kundbehov som krav från lagstiftning och regelverk är centralt. Samtidigt måste områden kring riskhantering och projekt-förändringsledning kunna hanteras på ett bra sätt. 

 

Innehåll

  • Dagens utmaningar för försäkringsbranschen och hur det påverkar affären, produkterna eller erbjudandet
  • Förändringsledning – den ofta saknade länken vid utveckling
  • Projektledning – från teori till praktik
  • Affärsmodellering och värdeerbjudanden
  • Att leda och driva förflyttningsarbete framgångsrikt
  • Riskhantering – risker och hantering av dessa kopplat till ett utvecklingsarbete

 

Upplägg

Under denna unika utbildning blandar vi föreläsningspass med inriktning på kunskap och inspiration med konkreta gruppövningar och tillämpningar av metoderna.

 

Mål

Vårt mål är att du efter kursen ska känna dig säker i din roll i utvecklingsarbetet. Du skall kunna koppla affärseffekter till tydliga initiativ och insatser och på så sätt bidra till affärsutveckling genom att realisera och utveckla lönsamma produkter och affärer. 

 

Vem passar kursen för?

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med utveckling och förändringsledning till exempel i roller som affärsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Metoderna kommer göra skillnad för dig i ditt operativa arbete.  Kursen passar även mycket bra för dig som är chef eller ledare, underwriter eller aktuarie.

 

Efter programmet

Efter programmet har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättringsarbeten. Du har också under programmet fått praktiskt öva på att framgångsrikt planera, genomföra och följa upp ett förbättringsarbete i din egen verksamhet.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Garnisonen Konferens
Karlavägen 100
Stockholm

 

Kursansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

Erik Martin

Director, Cordial

Erik har stor erfarenhet av att rådge företagsledningar kring strategiska frågor, och har deltagit i ett flertal större transformationer inom försäkringsbranschen där utveckling av nya erbjudanden har varit en central komponent. Hans långa erfarenhet kring affärsutveckling ger en god inblick i hur teori och praktik möts i det faktiska förändringsarbetet. Erik arbetar på Cordial som är en ledande managementrådgivare inom affärsutveckling och Business Transformation.

 


 

Har du frågor?

Kontakta då kursansvarig Stefan Pärsson på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 91.