Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet

​​​​​​​Mötesplatsen för dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar - ta del av den senaste utvecklingen inom området


Välkommen till seminariet som vänder sig till dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar och vill ta del av det senaste inom området och träffa nya och gamla branschkollegor. 

Under förmiddagen fokuserar seminariet på problematiken kring ätstörning. Till vår hjälp har vi tagit Johanna Levallius, legitimerad psykolog och forskare, som  har lång erfarenhet av att arbeta med ätstörningar hos vuxna. Hon har forskat i många år i ämnet och skrivit en avhandling om personlighet och ätstörning (Karolinska Institutet, 2018) och arbetar nu hon i huvudsak med samtalsterapi i privat regi.

Eftermiddagen innehåller föreläsningar om språkstörningar hos barn, förlossningsskador och kraven på det digitaliserade och flexibla arbetssätt som ställs på dig som individ.

 

Moderator

Seminariet leds av moderator Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring på Dina Försäkringar.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Program

 

09.00 - 09.10 Seminariet öppnas 

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring på Dina Försäkringar
 

09.10 - 12.00 | Ätstörning - Kan vem som helst drabbas? 

  • Ätstörningar – myter och fakta
    Vad är en ätstörning? Kan vem som helst drabbas? Kan man bli frisk? Denna genomgång kommer att ta upp och ge svar på de vanligaste myterna kring ätstörningar. Detta pass kommer ge ökad kunskap om olika diagnoser, ätstörningarnas epidemiologi, riskfaktorer, samsjuklighet, prognos och vilka behandlingsmetoder som finns.
     
  • Ätstörningar – fördjupning och diskussion
    Under detta pass kommer jag dela med mig av min erfarenhet av att behandla över 200 patienter med ätstörning. Vad är det som gör ätstörningar speciellt? Vad kan man behöva tänka på i bemötandet av drabbade? Hur ser långtidsprognosen ut? Vad säger forskningen om medias roll, genetikens roll och psykologins roll för ätstörningar?   

Johanna Levallius, legitimerad psykolog och forskare

 

12.00 - 13.00 |  Lunch

 

13.00 - 13.40 | Språkstörning hos barn

Språkstörning innebär att språkutvecklingen hos ett barn inte följer det typiska mönstret, eller att språkutvecklingen förefaller gå betydligt långsammare än hos jämnåriga barn. En språkstörning kan yttra sig på flera olika sätt och drabba ett eller flera språkliga områden. Det kan röra sig om både svårigheter med att uttrycka språk eller att förstå språk. Hur ser behandlingen ut av dessa barn. 

Carina Engström, Logoped, Röstkonsulternas logopedmottagningar

 

13.40 - 14.20 | Förlossningsskador

De flesta förlossningar förlöper utan komplikationer för både barn och mor. Men ibland går inte förlossningen som det var tänkt. Ta del av en föreläsning kring just förlossningsskador och dess följder.

Eva Jarnhäll, Talesperson Mammastygn, Marknadsprojektledare, Moderna Försäkringar 

 

14.20 - 14.40 | Paus med möjlighet till nätverkande 

 

14.40 - 15.45 | Jobba smart och må bra i ett digitaliserat arbetsliv

Upplever du tidsbrist och att du, trots hårt slit, alldeles för ofta känner dig missnöjd med din egen jobbprestation? Du är inte ensam. Digitalisering, gränslösa arbetsförhållanden och flexibla arbetssätt ställer enormt höga krav på dig som individ. Krav på att själv kunna sätta gränser och leda dig själv.

Anna ZetterbergPrestations- och motivationskonsult, Motive

 

15.45 - 16.00 | Seminariet avslutas

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98