Försäkringsteknik Fortsättning: Skadeförsäkring

Fördjupningskurs för dig som vill kunna tillämpa delar av aktuariens begrepp

 

Försäkringsteknik fortsättningskurs med inriktningen skadeförsäkring riktar sig till dig som har en god erfarenhet av försäkring, utan att vara specialist, och är van vid begreppen inom försäkringsbranschen. Kursen är en fortsättning av vår kurs Försäkringsteknik Grund och tar kunskapen vidare till den praktiska tillämpningen av aktuariens begrepp. Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier. 

Observera att denna kurs har inriktning Skadeförsäkring men vi erbjuder även denna kurs med inriktning Livförsäkring. Kontakta projektledare Annika Lindqvist för mer information kring detta.

 

Vem passar kursen för?

Kursen passar dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har flera års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Kanske arbetar du eventuellt med aktuariella uppgifter utan att vara utbildad aktuarie eller har kontakt med försäkringsföretagets aktuariefunktion.

Du arbetar till exempel med:

  • försäkringsjuridik
  • produktutveckling
  • ekonomi
  • redovisning
  • analys
  • revision
  • försäkringsförmedling
  • eller liknande.  

Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier.

 

Förkunskapskrav

För att du ska ha bästa behållning av fortsättningskursen bör du ha gått vår kurs Försäkringsteknik Grund (f.d. Försäkringsteknik för icke-aktuarier) eller ha motsvarande kunskaper inom området.

 

Innehåll

Kursen tar upp generell försäkringsteknik och försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring. Kursen pågår i 1 ½ dagar som ägnas åt teori om konstruktionen av försäkringsföretag, myndigheter som är involverade i ett försäkringsföretags verksamhet och fördjupad försäkringsteknik. Rapportering av en försäkringsportfölj gås igenom och diskuteras. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, teori blandat med numeriska exempel.

 

I.    Generell försäkringsteknik II

Den första dagen diskuterar vi mer noggrant ett försäkringsföretags roll i samhället. Här diskuterar vi också de myndigheter som påverkar försäkringsbranschens verksamhet. Vi fördjupar oss i olika fördjupade metoder i försäkringsteknik. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera egenskaper i olika modeller och varför man väljer en viss modell före en annan. Olika definitioner av risk studeras också. Slutligen tar vi upp frågan om kapitalplaceringar och diversifiering.


II.    Fördjupad försäkringsteknik för skadeförsäkring

•    Detaljerad genomgång av skadeförsäkringsprodukter
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiella nyckeltal
•    Beräkning av solvensnivå – diversifiering
•    Återbäring – olika metoder


I kursen kommer vi att knyta ihop de olika delarna i en försäkringsverksamhet utgående från en skapandet av en försäkringsportfölj fram till att uppnå en fungerande försäkringsrörelse. Ambitionen är att kunna se den finansiella konsekvensen av skapandet av ett försäkringsföretag. Numeriska övningar kommer att varva teorin.

 

Kursledare

 

Richard Blom

Aktuarie

Richard Blom har varit verksam som aktuarie i 30 år på olika befattningar, huvuddelen av tiden som rådgivare i eget bolag. Han är verksam såväl inom livförsäkring som inom skadeförsäkring, och har arbetat mycket internationellt. Under hela sin yrkestid har han undervisat, och också författat.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97