Juridik och beskattning

Kurs i regelverken för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer

 

  Ny kurs  
 

Du får fördjupade kunskaper i försäkringsavtalsrätt och  juridiken som styr försäkringsrörelse i Sverige. Kursen går igenom de centrala regelverk som styr vardagen för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer, främst Försäkringsavtalalagen (FAL) och Försäkringsrörelselagen (FRL). Skatter och familjejuridik är andra viktiga rättsområden som har stor betydelse vid livförsäkring och kursen omfattar regler kring avdragsrätt och äktenskaps- och arvsrätt, inklusive de s.k. 3:12-reglerna för ägarledda bolag. Deltagarna får bekanta sig med de rörelseregler som styr all livförsäkringsverksamheten i Sverige och i förekommande fall bakomliggande rättsakter på EU-nivå.


Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom livförsäkring på försäkringsföretag, valcentraler eller som försäkringsdistributör. Den är anpassad för alla som är praktiskt verksamma antingen som jurist, rådgivare, säljare, produktspecialister eller som administratör av livförsäkringsprodukter. Alla som berörs av eller ansvarar för företagsstyrning och regelefterlevnad/compliance kommer ha nytta av kursen. Syftet är att den ska ge dig som deltagare den baskunskap som delas av hela försäkringsbranschen och som är en förutsättning för kommunikation och samarbete mellan försäkringsbranschens centrala aktörer.
Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.
 

Innehåll

Kursen är en genomgång av den centrala försäkringsrättslig lagstiftningen, främst Försäkringsavtalslagen (FAL) och försäkringsrörelselagen (FRL) och Finansinspektionens föreskrifter kopplade till dessa lagar. Kursen går även igenom skatterätt och familjerätt, hela tiden med utgångspunkt i de grundläggande rättsliga frågeställningar och begrepp som anställda i försäkringsbranschen möter i sin dagliga verksamhet. Du kommer som deltagare få ta del av rättsfall och praktiska exempel och utifrån dessa få praktiska råd för att tillämpa regelverket. Kursen kommer ge utrymme för frågor och diskussioner. 

Några frågeställningar

 • Vad är försäkring och hur ingås försäkringsavtal?
 • Vilka typer av försäkringsföretag finns och spelar det någon roll?
 • Vilka avdrag kan arbetsgivare göra för pensionsförsäkringar till anställda?
 • Hur fungerar ett förmånstagarförordnande och vem ärver en livförsäkring?
   

Lagar och regler

 • Försäkringsavtalslagen (FAL)
 • Försäkringsrörelselagen (FRL),
 • Tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag
 • Inkomstskattelagen, kapital- och pensionsförsäkring
 • Arbetsgivares avdragsrätt för pensionsförsäkring
 • Pensionsutfästelser och företagsöverlåtelser
 • Tryggandelagen och dess olika tryggandeformer
 • Tjänstepensionsmarknaden och kollektivavtalsområden              
 • Direktpension, avgångspension       
 • Avkastningsskatt och särskild löneskatt
 • Återbäring, återköp och flytträtt
 • Äktenskapsrätt, sambolag och arvsrätt
 • Förmyndarskap
 • Ägarledda bolag (3:12)  
 • EU-rätt, internationella regler och pensioner
   

Kunskapstest (valfritt)

Kursdag 3 avslutas med ett kunskapstest. Kursen är en del av Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram inom Liv och tjänstepension, där den utgör 1 av totalt 5 delkurser. Varje delkurs i diplomprogrammet avslutas med ett kunskapstest. Går du hela diplomprogrammet är dessa kunskapstest obligatoriska att genomföra och bli godkänd på för att motta diplom. Går du enbart denna kurs fristående är testet valfritt.
 

Praktisk information

Kursen erbjuds idag som möjlighet att närvara antingen på plats eller online, men givet restriktioner närmare kurstillfället så kan kursen göras om till enbart online med närvaro via Microsoft Teams. Mer information och länk för anslutning mejlas ut närmare.

 

Kursledare/föreläsare

 

Rickard Wessman

Senior associate, Dahlgren & Partners

Rickard har arbetat som jurist inom finans- och försäkringsbranschen sedan 2008. Dessförinnan arbetade två år som politiskt sakkunnig på justitiedepartementet. Sedan 2014 har han arbetat som rådgivare åt främst försäkringsföretag och försäkringsförmedlare, men har även arbetat med fond- och värdepappersjuridik. Rickard anslöt till Dahlgren & Partners 2018 som senior associate och är främst inriktad på tvistelösning och processer inom pension och försäkring.

 

Carl Johan Rundquist

Senior associate, Dahlgren & Partners

Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA, Svenska avdelningen AIDA och styrelseledamot och ordförande i Föreningen Pensionsspecialisterna samt är ledamot i Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97