Diplomprogram Liv och Tjänstepension

Unikt, uppdaterat diplomprogram som fördjupar dina kunskaper inom området liv- och tjänstepensionsförsäkring

 

Diplomprogrammet erbjuder en bred kunskapsbas inom liv- och tjänstepensionsförsäkring med möjlighet att lära dig att praktiskt tillämpa kunskaperna. Som deltagare får du professionell vidareutbildning, kompetensutveckling, ett utökat nätverk och erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Genom en kombination av teoretisk utbildning och praktiska övningar får du tillgång till kunskap och verktyg som kan användas i din roll och fortsatta utveckling. Föreläsarna är verksamma i försäkringsbranschen med många års erfarenhet och kunskaper.
 

Innehåll

Diplomprogrammet är indelat i fem delkurser med löpande starter. Du kan alltså välja vid vilken delkurs du vill börja diplomprogrammet och du väljer själv i vilken takt du vill läsa de kommande delkurserna. Följande kurser ingår.

 

  Försäkringsdistribution av livprodukter (2 dagar)

  Nästa kursstart den 21-22 september 2022

  Exempel på kursinnehåll

  • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
  • Regler mot penningtvätt
  • Finansinspektionens roll och funktion
  • Krav på dokumentation och informationsplikten

    

  Livteknik och pension (3 dagar)

  Nästa start den 18 –20 oktober 2022

  Exempel på kursinnehåll:

  • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
  • Begrepp och definitioner
  • Riskförsäkringar
  • Förmånsbestämd och premiebestämd försäkring

    

  Pensioner och förmåner (3 dagar)

  Nästa start den 8-10 november 2022

  Exempel på kursinnehåll:

  • Lagstadgade försäkringar
  • Pensionsadministration (valcentraler)
  • Ålderspension, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och efterlevandeskydd
  • De olika tjänstepensionsavtalen

    

  Finansiella instrument och portföljteori (2 dagar)

  Nästa start den 29-30 november 2022

  Exempel på kursinnehåll:

  • Makroekonomi och ränteinstrument
  • Grundläggande portföljlära
  • Fondkunskap och värdepappershandel
  • Hållbarhet, etiska placeringar och framtida nya placeringar (t.ex. infrastruktur)
  • Aktier och fondkunskap

   

  Juridik och beskattning (3 dagar)

  Nästa start den 7-9 februari 2023

  Exempel på kursinnehåll:

  • Avkastningsskatt, särskild löneskatt
  • Försäkringsrörelselagen (FRL), försäkringsavtalslagen (FAL)
  • Ekonomi
  • Inkomstskatt
    

  För vem?

  Diplomprogrammet riktar sig till dig som vill utvecklas till rådgivare eller förmedlare inom livförsäkrings och pensionsområdet eller som arbetar med livförsäkring och tjänstepension eller inom pensionsområdet på andra sätt, till exempel som specialist eller inom HR. Det passar även dig som arbetar inom finans- eller försäkringsbranschen och vill ändra inriktning till pensionsområdet. Diplomprogrammet kan även passa dig som vill komplettera tidigare utbildningar, för fortsatt utveckling inom liv- och tjänstepensionsområdet.

  Utbildningen kräver inga förkunskaper.

   

  Diplom

  Varje delkurs avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest för att uppfylla kravet om erhållen kunskap. Efter fullföljt diplomprogram och godkända kunskapstester delas diplom ut.

   


   

  Har du frågor? Kontakta mig.
   

   

  Annika Lindqvist

  Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

  annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
  08-522 789 97