Nätverk Aktuarier i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk för dig som är aktuarie och har något eller några års erfarenhet av rollen

 

Nätverket inriktar sig på rollens utmaningar och de olika krav som ställs på rollen i framtiden. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina. Du som deltagare får möjligheten att skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som aktuarie eller med aktuariella arbetsuppgifter i en försäkringsverksamhet, tjänstepensionsbolag eller i konsultroll. Du har något eller några års erfarenhet och ett genuint intresse i försäkringsbranschens utmaningar. Vi tror också att du är intresserad av att bygga nya nätverk och knyta nya kontakter.

 


Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats
för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner.


 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Aktuariens olika utmaningar i en försäkringsverksamhet
 • Aktuariens nuvarande och framtida roll i en försäkringsverksamhet
 • Nu gällande och kommande regelverk och dess påverkan på Aktuarieyrket som till exempel Solvens 2 och IFRS 17
 • Aktuarieyrket, arbetssätt och regelverk – omvärldsbevakning
 • Artificiell Intelligens och Machine Learning – Hur kommer det att påverka Aktuarieyrket?
 • Dataflöden och automatisering genom programmering för att skapa tid för analys och reflektion

 

Som deltagare får du:

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare

Peter Nord Andersson

Aktuarie, North Insight AB

Peter har lång erfarenhet från expert- och ledarroller som Aktuarie inom försäkringsbranschen där han arbetet med och ansvarat för bland annat reservsättning, prissättning, riskmodellering och finansiell rapportering. Peter är en affärsorienterad aktuarie som alltid har med sig helheten och affärsnyttan när han arbetar med detaljerna. Peter har god erfarenhet av att leda och leverera större utvecklingsprojekt och med en bakgrund inom data science så har han alltid ett fokus på automatisering och effektivisering av datahantering och analysmiljöer.

Idag driver Peter konsultbolaget North Insight AB där han stöttar försäkringsföretag med aktuariella tjänster och hjälper dem att ta nästa steg i den analytiska förändringsresan.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 9