Gruppförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

 

09.10–09.45 | Är branschen rustade för 65 plussare?

Vad är det för fördelar med att jobba efter 65? Hur vanligt är det att anställda väljer att jobba kvar efter 65? Väljer de även att skjuta fram sin pensionsutbetalning eller vilka kombinationer är vanligast? Många väljer att jobba längre för att ha råd att gå i pension längre fram men behöver de fortsatt ha kvar sina sjukförsäkringar efter 65 år om de fortsätter att arbeta i stället för att gå i pension?

Monica Zettervall, Pensionsexpert, Pensionsmyndigheten


09.45–10.25 | Höjd pensionsålder påverkar gruppförsäkringar

Vad är rimliga justeringar i de försäkringsprodukter som ingår i gruppavtal vid anställning? Vilka produkter ska fortsatt erbjudas vid anställning efter 65 och hur ser ersättningen från tex Försäkringskassan ut? Många bolag ser en utmaning i att ändra avtal och hitta rätt ersättnings- och prismodell. Vidare uppstår diskussioner kring vilka produkter som ska ha höjd pensionsålder i relation till arbetstid efter ordinarie pensionsålder.

Talare presenteras inom kort.

 

10.25–10.45 | Paus och nätverkande
 

10.45–11.20 | Omvärldsspaning inför 2023

Vad händer gällande global politik/geopolitik som påverkar den globala makroekonomin och vidare till finansmarknaderna? Omvärldsbevakning blir alltmer aktuellt då det har bäring på den svenska försäkringsbranschen och de tillgångar som branschen förvaltar. Vad ser vi i horisonten av 2023?

Cecilia Sved, AMF Asset Management, AMF
 

11.20–12.00 | De vanligaste konsumentfrågorna och anmälningar

Branschen har stått sig stark under pandemin men efterfrågan av försäkringar har ökat markant och likaså frågeställningarna från kunden. Vilka har varit de vanligaste frågorna och har kriget i Ukraina påverkat frågeställningarna?

Jenny Sparring, Försäkringsjurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå


 12.00–13.00 | Lunch


13.00-13.35 | Psykisk ohälsa bland unga – vårt största folkhälsoproblem

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever hälften av alla 15-åringar psykosomatiska symptom varje vecka, till exempel oro och sömnsvårigheter. Samtidigt visar flera rapporter att ungdomar efterlyser att fler, exempelvis skolan, tar större ansvar för deras psykiska hälsa. Enligt en Novusundersökning från Trygg-Hansa anser även 82 procent av de vuxna att skolelever bör få undervisning i psykisk hälsa. Hur kan vi tillsammans minska den psykiska ohälsan bland unga? Och vilket ansvar har näringslivet att bidra i det förebyggande arbetet? Kan försäkringsbranschen bidra med försäkringsprodukter som kan hjälpa till med detta växande problem?

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
 

13.35–14.15 | Digitala produkter som ökat i efterfrågan

Det har skett en snabb utveckling de senaste åren och det finns idag många digitala självhjälpsverktyg för att jobba förebyggande med hälsofrågor. Hur effektivt är det? Vad krävs för att skapa motivation till en förändrad livsstil och en bestående positiv hälsoeffekt.

Anders Rosengren, Professor i molekylär medicin, Göteborgs universitet  

Fredrik Bengtsson, Konceptansvarig psykolog, Euro Accident

 

14.15–14.35 | Paus och nätverkande

 

14.35–15.15 | Arbetsgivarens implementering av sjukvårdsförsäkring för samtliga medarbetare

Swedish Match har infört sjukvårdsförsäkring för Executives och hoppas att via hälsoekonomiska tal kunnat visa att försäkringarna kan vara självfinansierande. Anders har erfarenhet från en tidigare anställning där bolaget själva beställde en vetenskaplig studie hos Stockholms universitet för att kunna påvisa fördelarna med denna typ av försäkring. Det är inte alla företag som har denna möjlighet, men kan vara ett alternativ för försäkringsbranschen att ta på sig att göra sådana breda studier som kan användas med dessa typföretag som bas. Skulle detta kunna leda till att fler företag tecknade sjukvårdsförsäkring för sina anställda?

Anders Hagström, VP Group Compensation, Benefits & Mobility and Head of HR Lights Division
 

15.15–15.55 | Vanliga myter om privat sjukvårdsförsäkring

Sedan ett drygt decennium har antalet sjukvårdsförsäkringar stadigt ökat i antal och i det läget är det naturligt att det uppstår en lång rad frågor kring vad det kan betyda för det svenska välfärdssamhället: Hur påverkas vården för dem som inte har någon sjukvårdsförsäkring? Blir vården mindre jämlik? Hur finansieras vården inom sjukvårdsförsäkring?

Eva Erlandsson, ekonom, Svensk Försäkring
 

15.55–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97