Gruppförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm
 

Program 
 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

 

09.10–09.45 | Är branschen rustade för 65 plussare?

Vilka är fördelarna med att jobba efter 65? Vid vilken ålder tas pensionen ut? Hur vanligt är det att anställda väljer att jobba kvar efter 65 och vilka är anledningarna till det? Väljer de även att skjuta fram sin pensionsutbetalning eller blir de så kallade jobbonärer? Vilka pensionsåldrar gäller framöver inom den allmänna försäkringen och för vilka?  

Monica Zettervall, Pensionsexpert, Pensionsmyndigheten


09.45–10.25 | Cancervård som en naturlig eller "nödvändig" förbättring av marknadens sjukvårdsförsäkringar?

Vilka erfarenheter har Alivia haft av sin verksamhet och sina kunder sedan start? Vi får höra hur Alivia cancervård samverkar med den offentliga sjukvården och vad kunderna och försäkringsbolagen tycker. Med patientnytta i fokus så kan branschen och offentlig sjukvård samverka för bättre sjukvård. Hur kommer den framtida finansieringen att se ut?

Kent Andersson, VD och co-founder, Alivia Nordic AB
 

10.25–10.45 | Paus och nätverkande
 

10.45–11.20 | Omvärldsspaning inför 2023

Vad händer gällande global politik/geopolitik som påverkar den globala makroekonomin och vidare till finansmarknaderna? Omvärldsbevakning blir alltmer aktuellt då det har bäring på den svenska försäkringsbranschen och de tillgångar som branschen förvaltar. Vad ser vi i horisonten av 2023?

Cecilia Sved, AMF Asset Management, AMF
 

11.20–12.00 | De vanligaste konsumentfrågorna och anmälningar

Branschen har stått sig stark under pandemin men efterfrågan av försäkringar har ökat markant och likaså frågeställningarna från kunden. Vilka har varit de vanligaste frågorna och har kriget i Ukraina påverkat frågeställningarna?

Jenny Sparring, Försäkringsjurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå


 12.00–13.00 | Lunch


13.00-13.35 | Psykisk ohälsa bland unga – vårt största folkhälsoproblem

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever hälften av alla 15-åringar psykosomatiska symptom varje vecka, till exempel oro och sömnsvårigheter. Samtidigt visar flera rapporter att ungdomar efterlyser att fler, exempelvis skolan, tar större ansvar för deras psykiska hälsa. Enligt en Novusundersökning från Trygg-Hansa anser även 82 procent av de vuxna att skolelever bör få undervisning i psykisk hälsa. Hur kan vi tillsammans minska den psykiska ohälsan bland unga? Och vilket ansvar har näringslivet att bidra i det förebyggande arbetet? Kan försäkringsbranschen bidra med försäkringsprodukter som kan hjälpa till med detta växande problem?

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
 

13.35–14.15 | Digitala produkter som ökat i efterfrågan

Det har skett en snabb utveckling de senaste åren och det finns idag många digitala självhjälpsverktyg för att jobba förebyggande med hälsofrågor. Hur effektivt är det? Vad krävs för att skapa motivation till en förändrad livsstil och en bestående positiv hälsoeffekt.

Anders Rosengren, Professor i molekylär medicin, Göteborgs universitet  

Fredrik Bengtsson, Konceptansvarig psykolog, Euro Accident

 

14.15–14.35 | Paus och nätverkande

 

14.35–15.15 | Arbetsgivarens implementering av sjukvårdsförsäkring för samtliga medarbetare

Swedish Match har infört sjukvårdsförsäkring för Executives och hoppas att via hälsoekonomiska tal kunnat visa att försäkringarna kan vara självfinansierande. Anders har erfarenhet från en tidigare anställning där bolaget själva beställde en vetenskaplig studie hos Stockholms universitet för att kunna påvisa fördelarna med denna typ av försäkring. Det är inte alla företag som har denna möjlighet, men kan vara ett alternativ för försäkringsbranschen att ta på sig att göra sådana breda studier som kan användas med dessa typföretag som bas. Skulle detta kunna leda till att fler företag tecknade sjukvårdsförsäkring för sina anställda?

Anders Hagström, VP Group Compensation, Benefits & Mobility and Head of HR, Swedish Match
 

15.15–15.55 | Sjukvårdsförsäkring - Hot eller möjlighet?

Sedan ett drygt decennium har antalet sjukvårdsförsäkringar stadigt ökat i antal och i det läget är det naturligt att det uppstår en lång rad frågor kring vad det kan betyda för det svenska välfärdssamhället: Hur påverkas vården för dem som inte har någon sjukvårdsförsäkring? Blir vården mindre jämlik? Hur finansieras vården inom sjukvårdsförsäkring?

Eva Erlandsson, ekonom, Svensk Försäkring
 

15.55–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97