Motorskadehantering Fördjupning

Vad gäller vid stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring?

 

Gemensamt för försäkringsbranschen är att stöldförsäkringen omfattar skada på grund av stöld eller tillgrepp men inte skada på grund av olovligt brukande eller förskingring. Stöldförsäkringen gäller inte för skada orsakad av någon som tillhör försäkringstagarens hushåll. Kursen Motorskadehantering - fördjupning går in på djupet kring frågor som berör skadehanteringen av motorskador.

 

Vem passar kursen för?

Fördjupningskursen i motorskadehantering vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare eller skadechef och vill fördjupa dig inom området.

 

Innehåll

  • Genomgång av begreppen stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring
  • Skillnaderna mellan begreppen
  • Förutsättningarna för tillgreppsbrott
  • Avsiktens betydelse för försäkringsfallet
  • Besittningsrätten - kan flera personer besitta ett fordon samtidigt?
  • Överlåtelse av besittning

 

Kursen baseras på vägledande domar och kursledarnas praktiska erfarenheter inom området.

 

Upplägg

Kursen varvar teoretiska genomgångar med diskussioner. Du får möjlighet att diskutera specifika ärenden och rättsfall med både kursledarna och de andra kursdeltagarna. Ni kommer även att få arbeta i grupp kring riktiga fall som berör olovligt brukande av familjemedlem eller närstående, provkörning, gemensam besittning och när fordonet överlåtes till tredje man.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan.

 

Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98