Nå framgång i rehabprocessen – ­oc­h minimera skadeomfång

Så stöttar du den försäkrade till egen försörjning

 

Vad kännetecknar ett lyckat rehabiliteringsarbete som leder till att er försäkringstagare får egen försörjning och arbete? Vilka faktorer kan underlätta eller stoppa upp en rehabprocess? I denna kurs stärker du fin förmåga att bedöma när det är läge att starta rehabiliteringsinsatser och hur du använder dig av olika specialister. Du får dessutom en ökad kunskap om Försäkringskassans, arbetsgivarens, vårdens samt Arbetsförmedlingens roller i rehabiliteringsprocesser. Kurser ger även bred kunskap om hur tidiga insatser kan minska risk för sjukskrivning.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med sjukvårdsförsäkringar/rehabförsäkringar respektive trafik-/sjuk- och olycksfall samt inkomstförlustförsäkringar. Kursen vänder sig vidare till dig som arbetar inom HR eller som chef. Den är även intressant för dig som är underwriter, erbjudandeutvecklare eller produktutvecklare och är nyfiken på att skapa nya erbjudanden för dina kunder

 

Innehåll

  • Framgångsfaktorer – vilka finns och var finns de? Hos individen, i vården, hos myndigheter eller försäkringsbolaget?
  • Hur ser en lyckad rehabprocess ut?
  • Vilka lagar och myndigheter styr rehabiliteringen?
  • Vilka insatser ger effekt och när ska de sättas in?
  • Vilket ansvar har den försäkrade i rehabiliteringen?
  • Vad menar vi med arbetsförmåga?
  • Hur skapar man motivation hos försäkringstagaren?

 

Efter kursen

Du kommer att ha kunskap om framgångsfaktorer för ett lyckat rehabiliteringsarbete till egen försörjning och arbete, och vad som kan underlätta eller stoppa upp en rehabprocess.  Du kan bedöma när det är läge att starta rehabiliteringsinsatser, hur du använder specialister och du har ökad kunskap om Försäkringskassans, arbetsgivarens, vårdens samt Arbetsförmedlingens roller i rehabiliteringsprocesser. Du får bred kunskap om hur tidiga insatser kan minska risk för sjukskrivning.

 

Kursledare

 

Gunilla Säll

Kundansvarig nationella kunder, Arbetslivsresurs

Gunilla är legitimerad arbetsterapeut och ergonom och har erfarenhet av att arbeta för försäkringsbolag, offentliga och privata arbetsgivare, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och omställningsfonder. Sedan 2008 både utför och utvecklat tjänster. Gunilla har under drygt 20 år arbetat med att stötta och vägleda människor till hållbar hälsa och arbetskapacitet genom arbetslivsinriktad rehabilitering samt att utbilda inom området.

 

Madeleine Rissler

Senior rehabspecialist, Arbetslivsresurs

Madeleine har stor erfarenhet inom rehabsektorn sedan 2000. I grunden har hon en utbildning från Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, med inriktning mot psykologi. Madeleine har även fördjupade kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utmattningssyndrom.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98