Professionsansvaret - regler, praxis och rättsutveckling

 

Professionsansvaret är ett komplicerat och viktigt område som berör en mängd olika branscher och företag i näringslivet. Rättsområdets komplexitet förstärks bland annat av att det mellan olika professioner ofta finns gemensamma beröringspunkter avseende de rättsliga frågeställningarna; vad HD har uttalat om ansvarsbedömningen för till exempel advokater kan vara relevant även för revisorer och vice versa. Professionsansvarsbedömningar kräver alltså en bred förståelse i frågor som också i sig är komplexa. Det har skett en intressant rättsutveckling inom detta område under de senaste åren. Kursen kommer att fokusera på denna rättsutveckling samt ge praktiska tips och råd om fallgropar och andra risker. Vi kommer att gå igenom aktuell praxis och vissa frågor av särskilt intresse för professionsansvaret.

 

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är skadereglerare, underwriter, försäkringsförmedlare, försäkringsjurist, risk manager och chefs- eller bolagsjurist på företag som lämnar rådgivning, t.ex. bank.

 

 

Innehåll

  • Hur är skadeståndsansvaret utformat?
  • Rådgivningsuppdragets faser och de särskilda riskerna förknippade med respektive fas.
  • Förutsättningarna för skadeståndsansvar.
  • Den senaste rättsutvecklingen och de slutsatser som kan dras av den.
  • Hur kan man begränsa sitt skadeståndsansvar och andra risk management-frågor. 
  • Reklamationspliktens särskilda utformning vid professionsansvarsbedömningen.

 

Praktisk information

Lokal för att delta på plats är:

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

 

 

Kursledare

 

Johannes Ericson

Delägare, Setterwalls Advokatbyrå

Johannes  har omfattande erfarenhet av tvistlösning och företräder svenska och utländska bolag i tvister inom en lång rad områden, såsom professionsansvar, M&A, produktansvar och leveransavtal, liksom inom en mängd olika branscher såsom försäkring, revision, tillverkning samt bank och finans.

 

 

Jakob Andersson

Advokat, Setterwalls Advokatbyrå

Jakob har flera års erfarenhet av tvistlösning och är särskilt inriktad på tvister rörande professionsansvar, försäkring, regress samt fel och skada i entreprenad. Jakob är också en flitig författare som har fått flera artiklar inom reklamation, försäkringsrätt och juridisk metodlära publicerade.

 


 

Har du frågor? Kontakta oss.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91