Allmän avtalsrätt och skadeståndsprövning

Hur löser vi avtalsrättslig problematik?

 

Kursen går djupare in i juridiken och granskar avtalsrätten. Här går vi igenom regler för tolkning och utfyllning, upplysningsplikt och jämkning inom avtalsrättens område. Oavsett vilket försäkringsområde du arbetar inom kommer du i kontakt med den typ av avtalsrättsliga problem. Vid skador som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande används regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger, så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Denna typ av skadeståndsfrågor ligger till grund i denna kurs. Vidare behandlas även det regelverk som styr fordringsrätten.​ Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.

För vem?

Kursen vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av kunskap i avtalsrätten och grundläggande försäkringsrättliga regelverk i ditt dagliga arbete. Kursen passar även befattningshavare med behov av kunskap i avtalsrätten och grundläggande försäkringsrättliga regelverk.

 

Vad får jag som deltagare?

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Mål

Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper om avtalsrätten som reglerar den svenska försäkringsbranschen. Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att identifiera, analysera och lösa juridiska problemställningar med relevans i försäkringsbranschen samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll.

 

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. 

 

Så tycker tidigare deltagare
 

Jättebra! Imponerad över att det gick så bra att köra via Teams. Mycket bra lärare, men även
själva kursadministrationen, skönt när det är ordning och reda och allt funkar som det ska.

 

Föreläsare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.
 

 

 

Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.

 Juridikprogram för försäkringsbranschen
– en extra djup försäkringsjuridisk utbildning

Denna kurs ingår i vår utbildning Juridikprogram för försäkringsbranschen. Programmet fördelas på tre delkurser och omfattar totalt nio utbildningstillfällen, varpå denna kurs är en delkurs. Vill du veta mer om vårt Juridikprogram för försäkringsbranschen hittar du nästa aktuella programstart i vårt kalendarium eller är välkommen att kontakta oss.

Gå till programmet >>​

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97