Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet 2023

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar

 

Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet är sedan 2014 mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas av moderator

 

09.10 – 10.30 | Termiska Rusningen – våldsam brand i Lithium Ion Batterier

Termiska Rusningen är en kemisk process som inte går att häva, med en våldsam brand som följd. Det är vad ett modernt Lithium Ion batteri kan råka ut för vid hårda stötar eller yttre värmepåverkan. Vilka risker finns det med dagens batterier, som finns i såväl mobiler, solcellsbatterier och el-bilar. Hur farligt är detta? Finns det laddningstillfällen då risken är större för denna Termiska Rusning?

Tommy Carnebo, Risk Management Specialist, Dafo Vehicle Fire Protection AB

10.30 – 10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50 – 11.45 | Brandrisk i solpaneler

En internationell studie visar att felaktig installation av solceller ofta var orsak till att det uppstått en brand i en solcellsanläggning. Även bristfälligt underhåll av innehavaren kan ge risk för brand. Vilka lagar och regler krävs för att få installera och att dessutom få en solcellsanläggning godkänd för drift?

 

12.00 – 13.00 | Lunch och nätverkande

 

13.00 – 13.40 | Det stora dataintrånget på Coop

Sommaren 2021 blev en av Sveriges största livsmedelskedjor utsatta för en omfattande IT-attack som tvingade i princip samtliga 800 butiker att stänga. 
Vilka slutsatser har företaget dragit vad avser datasäkerhet och vad kan vi lära oss av Coops erfarenhet vad avser IT-attacker?

 

13.40 – 14.20 | Dubbelsidig digital identifiering

Det ringer på din telefon och i andra ändan möts du av en trevlig röst som uppger att personen ringer från din bank. Du begär att denna trevliga person identifierar sig digitalt, likväl som banken ber dig att göra det samma. Är detta bara en utopi, eller finns tekniken redan idag och är detta ett steg närmare att försvåra brottslighet från de internationella ligorna som har specialiserat sig på bedrägeri?

Lisa Hasselgren, VD, Securifid

14.20 – 14.40 | Paus och nätverkande

 

14.40 – 15.50 | Översvämningen i Gävleborg - konsekvenser och erfarenheter

Vilka slutsatser drog man i Gävleborg efter den stora översvämningen den 18 augusti 2021? Vad kan vi inom försäkringsbranschen lära sig av erfarenheterna? Hur ser kommunen på framtida bygglov på tomtmark med risk för översvämningar?

 

15.50 – 16.00 | Seminariet avslutas

 

 

Moderator

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91