Ansvarsförsäkring - det skadeståndsrättsliga regelverket

Fördjupning i ansvarsförsäkring ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv

 

Ansvarsförsäkring är en komplex försäkringsprodukt som ställer höga krav vid såväl försäljning/förmedling som skadereglering. Under sammanlagt två utbildningsdagar ges du en fördjupning över ansvarsförsäkringsområdet ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv.

 

Innehåll

Under utbildningens behandlas det skadeståndsrättsliga regelverk som, vid sidan om försäkringsvillkoren, styr ansvarsförsäkringsgivarens ersättningsskyldighet. Såväl den kontraktuella som den utomkontraktuella skadeståndsrätten behandlas. Målsättningen är att förse dig med ett antal verktyg som ger ökad förmåga att bedöma huruvida den försäkrade alls har ådragit sig skadeståndsansvar och vilket belopp som i så fall ska betalas ur försäkringen.

 

Kursen går bland annat igenom:

  • Praktisk skadeståndsbedömning utanför kontraktsförhållanden - översikt
  • Ansvarsförutsättningarna (särskilt culpa, kausalitet och adekvans)
  • Skadeståndsberäkning (särskilt vid sakskada)
  • Närmare om jämkningsmöjligheterna
  • Närmare om ansvarsförutsättningarna (särskilt om olika ansvarsgrunder)
  • Skadeståndsberäkning (särskilt vid ren förmögenhetsskada)
  • Jämkningsmöjligheter

 

För vem passar kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med ansvarsförsäkring, exempelvis försäkringsjurist, skadereglerare, regresshandläggare, produktutvecklare, underwriter, försäkringssäljare, kundombudsman, försäkringsförmedlare, försäkringsupphandlare (risk manager), advokater och biträdande jurister.

 

Kursledare

 

 

Marcus Radetzki

Professor, Stockholms universitet

Marcus är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98