Nätverk Agilt i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar agilt i försäkringsbranschen. Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du får stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

 

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar agilt och som önskar bolla tankar och idéer med kollegor i försäkringsbranschen.

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden. 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Exempel på diskussionsämne skulle kunna vara "Hur jobbar vi agilt i en bransch med ständiga regelverksuppdateringar?" eller "Hur förhåller vi oss till snabba leveranser samtidigt som vi måste uppfylla regelkraven?"

 

Vad du får som deltagare

  • Vidareutveckling av professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med andra
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
  • Nya kontaktytor i branschen
  • Professionell vidareutbildning
  • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
  • Kompetensutveckling

 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98