Professionsansvaret - regler, praxis och rättsutveckling

 

Professionsansvaret är ett komplicerat och viktigt område som berör en mängd olika branscher och företag i näringslivet. Rättsområdets komplexitet förstärks bland annat av att det mellan olika professioner ofta finns gemensamma beröringspunkter avseende de rättsliga frågeställningarna; vad HD har uttalat om ansvarsbedömningen för till exempel advokater kan vara relevant även för revisorer och vice versa. Professionsansvarsbedömningar kräver alltså en bred förståelse i frågor som också i sig är komplexa. Det har skett en intressant rättsutveckling inom detta område under de senaste åren. Kursen kommer att fokusera på denna rättsutveckling samt ge praktiska tips och råd om fallgropar och andra risker. Vi kommer att gå igenom aktuell praxis och vissa frågor av särskilt intresse för professionsansvaret.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är skadereglerare, underwriter, försäkringsförmedlare, försäkringsjurist, risk manager och chefs- eller bolagsjurist på företag som lämnar rådgivning, t.ex. bank.

 

Innehåll

  • Den generella utformningen av professionsansvaret.
  • Hur förståelsen av professionsansvaret kan underlättas genom en analysmodell i fyra steg.
  • Förutsättningarna för skadeståndsansvar.
  • Den senaste rättsutvecklingen och de slutsatser som kan dras av den.
  • Hur kan man begränsa sitt skadeståndsansvar och andra risk management-frågor. 
  • Reklamationspliktens särskilda utformning vid professionsansvarsbedömningen.

 

Praktisk information

Lokal för att delta på plats är:
 

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46
111 57 Stockholm

 

Kursledare

 

Jakob Andersson

Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå

Jakob har flera års erfarenhet av tvistlösning och är särskilt inriktad på tvister rörande professionsansvar, försäkring, regress samt fel och skada i entreprenad. Jakob är också en flitig författare som har fått flera artiklar inom reklamation, försäkringsrätt, juridisk metodlära och förmögenhetsrättsliga passivitetsfrågor publicerade. Inom sistnämnda område är Jakob sannolikt en av Sveriges ledande experter, i vart fall på ombudssidan.

 

 

Jacob Gustafsson

Associate, Setterwalls Advokatbyrå

Jacob har flera års erfarenhet av tvistlösning i allmän domstol och skiljeförfarande, och är särskilt inriktad på tvister rörande avtalsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt och försäkringsrätt. Jacob har även erfarenhet av andra rättsområden, där han främst arbetat tvist relaterat men också med löpande rådgivning.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta oss.

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91