Premiebetalning och möjliga konsekvenser vid dröjsmål

Kurs i reglerna och villkoren kring premiebetalning och dröjsmål

 

Försäkringsavtalet innebär avtalsparterna åtar sig att fullgöra ett antal olika förpliktelser i förhållande till varandra. Försäkringsgivarens huvudförpliktelse går ut på att under vissa förutsättningar betala försäkringsersättning. Detta åtagande är naturligtvis inte gratis. Försäkringstagarens huvudförpliktelse är således att betala försäkringspremien.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

Innehåll

Kursen behandlar de olika regler beträffande premiebetalningen som återfinns i försäkringsavtalslagen (FAL) och i vissa försäkringsvillkor. Såväl de regler som gäller för skadeförsäkring (konsument- och företagsförsäkring) som personförsäkring blir föremål för uppmärksamhet.

I första hand blir följande frågor föremål för behandling:

  • När måste försäkringspremien egentligen vara betald?
  • Vad krävs för att betalning ska anses ha skett?
  • Under vilka förutsättningar kan försäkringsskyddet suspenderas vid försäkringstagarens premiedröjsmål?
  • Under vilka förutsättningar kan försäkringsgivaren säga upp en försäkring om inte premien betalas i rätt tid?
  • På vilket sätt inverkar det förhållandet att premiebetalningen ombesörjs av en försäkringsförmedlare?

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till en bred krets av befattningshavare – egentligen alla som på ett eller annat sätt hanterar frågor om betalning av försäkringspremier respektive dröjsmål i detta avseende, däribland försäkringsjurister, skadereglerare, försäkringssäljare, befattningshavare som hanterar indrivning av obetalda premier och uppsägningar, försäkringsförmedlare mfl.

 

Föreläsare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97