Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassad kompetensutveckling för er organisation

 

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder företagsanpassade utbildningar med möjlighet att skräddarsy för er organisations unika behov och önskemål, med ursprung ur våra utbildningar. Utbildningarna går också att hålla digitalt för säker och bekväm kompetensutveckling. Bland annat har våra kurser i försäkringsengelska, kundkommunikation och personlig effektivitet varit efterfrågade. Vi erbjuder även en bred variation av kurser inom juridik samt fördjupningskurser inom personskadereglering och motorskadereglering.

 

Exempel på kurser

Nedan kan ni få inspiration genom ett urval av de kurser vi erbjuder som företagsanpassade. Vill du diskutera era behov eller önskar du en offert är du välkommen att kontakta våra projektledare nedan.

 

Dataskydd inom försäkringsbranchen

Kan erbjudas både som grund- och fördjupningskurs, online eller på plats fr. en halvdag.

Grundkursen går bland annat igenom konkreta åtgärder som försäkringsbolag behöver vidta i sin vardag, hur dataskyddsförordningens regler ska tolkas i olika försäkringstypiska situationer, konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter.

Fördjupningskursen kan bland annat gå igenom ny europeisk praxis och tillsynsärenden som är relevanta för försäkringsbranschen, cookies och liknande tekniker för marknadsföringssyften samt presentation av hur Schrems II-domen påverkar möjligheterna att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Effektiva arbetssätt och personlig effektivitet

Kan erbjudas online eller på plats.

Kurs om smarta arbetssätt och tekniker för att bli mer effektiva, öka produktiviteten och frigöra tid. Kursen går bland annat igenom hur ni kan minimera avbrott, skapa en hållbar arbetsstruktur, prioritera och planera smartare samt nyttja den teknik som finns omkring er på bästa sätt så att medarbetaren får kontroll över sitt arbete.

 

Försäkringsbolagens outsourcing – regler, praxis och molntjänster

Kan erbjudas som heldagskurs online eller på plats.

Kursen går igenom reglerna, Finansinspektionens praxis, styrning och kontroll av uppdragsavtal. Kan innehålla bedömningen av molntjänster, hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv, EIOPA:s och EBA:s riktlinjer inklusive EIOPA:s nya riktlinjer för outsourcing av molntjänster.

 

Försäkringsengelska

Kan erbjudas som tre halvdagar (online) eller två heldagar (på plats). 

Efter att ha gått kursen Försäkringsengelska hos Svenska Försäkringsföreningen ska ni känna er bekväma med att på engelska berätta om ert företag och arbete, prata med kunder och kontakter samt läsa, förstå och förklara engelskspråkiga försäkringsdokument.

 

IDD - teori och praktisk tillämpning

Kan erbjudas som heldagskurs online eller på plats.

Kursen går bland annat igenom informationskrav och uppföranderegler, tillståndskrav och verksamhetsregler, rådgivning och ersättning, tillsyn, ingripanden och övergångsregler.

 

Skriva tydliga försäkringstexter

Kan erbjudas som heldagskurs (på plats) eller fördelad på två halvdagar (online).

Kursen går igenom vad som gör texter lättare eller svårare att läsa och ta till sig, med utgångspunkt i försäkringsbranschens olika texter som villkor, ersättningsbeslut, förköpsinformation och många fler. Ni får konkreta tips och verktyg för att underlätta den skriftliga kommunikationen med era kunder.

 

Bemöta den oresonliga personen

Kan erbjudas som heldagskurs (på plats) eller fördelad på två halvdagar (online).

Kursen går igenom vad som kännetecknar rättshaveristiskt beteende, hur vi kan anpassa vårt bemötande och hitta sätt att ge dem service inom en korrekt och rimlig omfattning. Efter kursen kommer att ni att kunna nyttja ett antal verktyg som hjälper er att bemöta och handlägga ärenden på ett korrekt sätt.

 

Fördjupningskurser inom bland annat motorskade- och personskaderelgering

Kan erbjudas inom flera fördjupande ämnesområden som heldagskurs (på plats eller online) eller fördelad på två halvdagar (online).

 

Kontakta oss

 

Annika Lindqvist

Projektledare

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97

 

 

 

Stina Wärn

Projektledare

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98