Om oss

 

Svenska Försäkringsföreningen är en fristående förening som har funnits sedan 1875, vilket gör oss till en av branschens äldsta verksamma föreningar. Vi arbetar med kompetensutveckling för anställda inom försäkrings- och pensionsbranschen genom ett stort utbud av utbildningar. Vi bidrar även till nätverkande i branschen genom bland annat studieresor och medlemsevent.

Vi finns belägna i Garnisonens lokaler på Östermalm i Stockholm tillsammans med flera andra försäkringsorganisationer och föreningar inom SFIS (Svensk försäkring i samverkan) nätverk. Vårt kansli består av fem medarbetare som arbetar med allt ifrån att administrera medlemskap och stipendier till att koordinera och genomföra utbildningar och andra verksmhetsaktiviteter. 

 

Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verksamhet är möjlig genom de medlemmar vi har. Vi erbjuder två olika medlemskap: Personligt medlemskap och Företagsmedlemskap.

Läs mer om att vara medlem hos Svenska Försäkringsföreningen här.

 

Våra verksamhetsområden


Utbildningar

Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt bidra till ett ökat nätverkande. Detta sker genom kurser, seminarier, program, event och nätverksträffar.

Vi erbjuder ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen. Vi arbetar i nära samarbete med personer inom försäkringsområdet som genom sitt engagemang eller medverkan bidrar till föreningens verksamhet. 

 

Stipendier och stiftelser

En viktig del av vårt arbete är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning.

 

Utmärkelser

Svenska Försäkringsföreningens delar sedan 1965 årligen ut utmärkelser med syftet att lyfta förebilder i försäkringsbranschen och uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare.

Läs mer om våra utmärkelser här.

 

Forsakringsjobb.se

Svenska Försäkringsföreningen driver sedan 2009 Forsakringsjobb.se - en branschunik webbplats för lediga jobb i försäkrings- och pensionsbranschen. Här publiceras löpande aktuella tjänster inom försäkringsbranschen.

 

Nordisk Försäkringstidskrift

Nordisk försäkringstidskrift utkommer fyra gånger per år och är ett samarbete mellan försäkringsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark som sträcker sig tillbaka till 1921.

Läs det senaste numret här.

 

En försäkringsförening med lång historia

Svenska Försäkringsföreningen är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i Sverige och den första nordiska försäkringsföreningen. Sedan starten 1875 har föreningen drivits ideellt.

År 1874 gick sjöförsäkringsbolaget Neptunus i konkurs då de expanderat allt för kraftigt i såväl Sverige som utomlands med alltför begränsade resurser. I samband med detta blev tydligt att den svenska försäkringsbranschen behövde en gemensam lagstiftning för att undvika konkurser i framtiden med risken att skada hela försäkringsmarknadens förtroende bland allmänheten.

Behovet av en branschorganisation som kunde driva branschens gemensamma frågor och utgöra en mötesplats för marknadens aktörer ledde till bildandet av Svenska Försäkringsföreningen, ursprungligen Försäkringsföreningen i Stockholm. Den 8 februari 1875 grundades Svenska Försäkringsföreningen av:

  • Otto Samson, VD på Nordstjernan
  • Frans W. Hultman, inspektör på Civildepartementet samt aktuarie på Skandia
  • Hugo Gyldén, professor i astronomi, Thules aktuarie
  • Eugené Samson, VD på Fylgia och Sverige/Fenix
  • Axel Edström, VD på Thule
     

1919 ändrades organisationens namn till Svenska Försäkringsföreningen för att tydliggöra att föreningen var en nationell angelägenhet. Föreningens uppgifter har varierat sedan 1875 som social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, med syftet att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av det enskilda försäkringsväsendet i Sverige. Svenska Försäkringsföreningens syften och uppgifter har delvis förändrats under de mer än 140 år vi varit verksamma.

 

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar?

Kontakta oss


 


 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

 

Ordförande
Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar AB

Vice ordförande och Ledamot
Lars Einar Pettersson
Vitea Life

Ledamot
Fredrik Eklöf
KPA

Ledamot
Lars Fornell
Fornell pensionskonsult 

Ledamot
Carina Hopstadius
Svedea

Ledamot
Jimmy Johnsson
Forena

Ledamot
Johan Lundström
Svensk Försäkring

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

Ledamot
Frida Lagergren
SPP

 

 

Valberedning

 

Ordförande
Terese Holmquist
Holmquist Juridik AB

Ledamot
Leif Holmberg
Trygg-Hansa
 

Ledamot
Julia Benavente Norrman
Skandia

Ledamot
Patrik Johansson
Folksam

Ledamot
Jürgen Elsnitz
Swedbank Försäkring AB

 Förtroendevalda revisorer

 

Auktoriserad revisor
Marcus Källse
Deloitte

 
Ordinarie lekmannarevisor 
Helena Hjeltström Bredberg
Folksam

Lekmannarevisor Suppleant
Leif Holmberg
Trygg-Hansa