Stipendier

 

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet. Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier. Detta är möjligt genom ett antal stiftelser som Svenska Försäkringsföreningen förvaltar.

 

Om resestipendier          Om övriga stipendier

Resestipendium Amsterdam 2023
Vill du bidra till försäkringsbranschens utveckling? Sök till studieresa till Amsterdam – en unik möjlighet genom Svenska Försäkringsföreningen!

 

Amsterdam är känt för att våga testa nya arbetsformer och arbetssätt i kombination med ny teknik. Nu erbjuder vi en unik möjlighet att åka på studieresa till Amsterdam med temat innovation, ny teknik och transformation. Du kommer att få inspiration till ditt dagliga arbete men också bygga ett nytt nätverk med kollegor i...

Sista dag för ansökan: 2023-06-18
Resestipendium Dublin 2023
Följ med på studieresa till Dublin – en unik möjlighet genom Svenska Försäkringsföreningen!

 

I mars 2023 genomför Svenska Försäkringsföreningen ännu en av våra populära, stipendiefinansierade studieresor som i mars går till Dublin. Dublin är sedan flera år ett säte för EU:s myndighet, Eurofound. Dublin ligger på många sätt i framkant när det gäller ny teknik och nya arbetssätt.

Sista dag för ansökan: 2022-12-04
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2023

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2023

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.

Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2023

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.