Utmärkelser

 

Svenska Försäkringsföreningens delar årligen ut flera utmärkelser med syftet att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen och uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare. Som en del av detta delar vi årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris, Nästa generations talang i försäkringsbranschen och senast Årets inspiratör i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschens inspiratörer och förebilder.

Nästa generations talang i försäkringsbranschen

 

Med utmärkelsen vill vi lyfta personer som relativt nyligen kommit in i försäkringsbranschen och som på sin relativt korta tid bidragit till utveckling i sina organisationer. Pristagaren har också potentialen att fortsätta utvecklas och vara en inspirerande förebild.

Nästa generations talang i försäkringsbranschen 2019

Detta år delades utmärkelsen ut till två talanger:
Astrid Andréason, Complex Claims Adjuster på AIG och
Fredrik Tingland, Skadereglerare på Trygg-Hansa.

Mer om pristagarna

Nomineringsförfarande

Nästa generations talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. 


Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningen har delat ut utmärkelsen Nästa generations talang i försäkringsbranschen sedan 2009 för att uppmärksamma unga och nya branschkollegor som är goda förebilder. Här kan du se vilka som tilldelats priset tidigare.


Alla tidigare pristagare

Årets inspiratör i försäkringsbranchen

 

Årets inspiratör i försäkringsbranschen är Svenska Försäkringsföreningens senaste utmärkelse. Priset tilldelas den person som med ett målinriktat arbete under längre tid gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.

Nomineringsförfarande

Årets inspiratör i försäkringsbranschen tilldelas den person som med ett målinriktat arbete under längre tid gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.

Nomineringsförfarande

Årets inspiratör 2019


Özlem Erdogan
Chef Rådgivning & Service, Akademikerförsäkring


”För Özlem handlar försäkring om att göra skillnad i...”

Mer om pristagaren

Tidigare pristagare

 

Det finns inga tidigare pristagare av denna utmärkelse.

SFF Årliga pris

 

Sedan 1965 har Svenska Försäkringsföreningen årligen delat ut utmärkelsen till en person, företag eller grupp som på ett nytänkande och inspirerande sätt under flera år fört branschens utveckling framåt.

Pristagare SFF Årliga pris 2019


Andreas Broström
VD och grundare, Paydrive
 

”Paydrive AB erbjuder på ett nytt och innovativt sätt bilförsäkringar för privatpersoner. Utifrån insamling..."

Mer om pristagaren

 

Nomineringsförfarande

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris tilldelas en person, grupp eller organisation som på ett särskilt sätt och under flera år har utmärkt sig inom branschen. Pristagaren ska genom sitt engagemang bidra till en sund och ändamålsenlig utveckling av branschen och ha ett stort inslag av nytänkande.

Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris (f.d. Årets pris i svensk försäkring) har sedan 1965 tilldelas en person som på ett särskilt sätt och under flera år utmärkt sig inom branschen. Se vilka som tilldelats priset under alla år.

Alla tidigare pristagare

Litteratur

 


Svenska Försäkringsföreningen erbjuder kurslitteratur inom försäkringsområdet.
Vi har deponerat äldre försäkringslitteratur hos Stockholms universitetsbibliotek. Genom LIBRIS söksystem hittar du lätt den litteratur som SFF har deponerat där.

 

Se kurslitteratur här