Kalendarium

Visa endast dessa kalendariehändelser


Genomförda aktiviteter (32)

september 2017

13 sep
SFF Event: Restvärderäddning Frukostseminarium
20 sep
Återförsäkringsseminariet Heldagsseminarium
21 sep
Personskadeseminariet Heldagsseminarium
27 sep

oktober 2017

04 okt
Grundkurs - pension Tvådagarskurs
05 okt
Nätverk i livförsäkring och pension Ny utbildningsform 2017: Nätverksträffar i form av fyra halvdagar under ett år.
05 okt
09 okt
12 okt
Bilskadeseminariet Heldagsseminarium
16 okt
Försäkringsteknik – grundkurs Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill förstå aktuariens begreppsvärld
18 okt
SFF Event: 60 är det nya 30! Frukostseminarium
18 okt
19 okt
Gruppförsäkringsseminariet Heldagsseminarium

november 2017

07 nov
Ekonomi- och skatteseminariet Heldagsseminarium
08 nov
09 nov
Juridikseminariet Heldagsseminarium
14 nov
Digitaliseringsseminariet Heldagsseminarium
14 nov
Djurförsäkring Endagskurs
16 nov
16 nov
Compliance i försäkringsföretag Tvådagarskurs om aktuella compliancefrågor i försäkringsföretag
16 nov
20 nov
Försäkringsteknik - fördjupning Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill kunna tillämpa aktuariella begrepp.
Förkunskapskrav.
21 nov
Tjänstepensionens framtid Heldagsseminarium