Kalendarium

Visa endast dessa kalendariehändelser


Genomförda aktiviteter (34)

november 2017

07 nov
Ekonomi- och skatteseminariet Heldagsseminarium
08 nov
09 nov
Juridikseminariet Heldagsseminarium
14 nov
Djurförsäkring Endagskurs
14 nov
Digitaliseringsseminariet Heldagsseminarium
15 nov
Fullsatt
16 nov
Compliance i försäkringsföretag Tvådagarskurs om aktuella compliancefrågor i försäkringsföretag
20 nov
Försäkringsteknik - fördjupning Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill kunna tillämpa aktuariella begrepp.
Förkunskapskrav.
21 nov
Tjänstepensionens framtid Heldagsseminarium
28 nov

december 2017

05 dec
Terminsavslutning med SFF! Föreläsning om innovation, prisutdelning Talang i försäkringsbranschen och festligt mingel

februari 2018

15 feb
Nätverk i livförsäkring & pension Två träffar under våren 2018
20 feb
22 feb

mars 2018

14 mar
20 mar
Se fler kommande aktiviteter (9)