Kalendarium

Visa endast dessa kalendariehändelser


Genomförda aktiviteter (30)

oktober 2017

05 okt
Nätverk i livförsäkring och pension Ny utbildningsform 2017: Nätverksträffar i form av fyra halvdagar under ett år.
09 okt
12 okt
Bilskadeseminariet Heldagsseminarium
16 okt
Försäkringsteknik – grundkurs Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill förstå aktuariens begreppsvärld
18 okt
18 okt
19 okt
Gruppförsäkringsseminariet Heldagsseminarium
24 okt

november 2017

07 nov
Ekonomi- och skatteseminariet Heldagsseminarium
08 nov
09 nov
Juridikseminariet Heldagsseminarium
14 nov
Digitaliseringsseminariet Heldagsseminarium
14 nov
Djurförsäkring Endagskurs
15 nov
16 nov
16 nov
Compliance i försäkringsföretag Tvådagarskurs om aktuella compliancefrågor i försäkringsföretag
20 nov
Försäkringsteknik - fördjupning Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill kunna tillämpa aktuariella begrepp.
Förkunskapskrav.
21 nov
Tjänstepensionens framtid Heldagsseminarium
28 nov

februari 2018

20 feb

april 2018

17 apr
Försäkringsteknik - grundkurs Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill förstå aktuariens begreppsvärld