Kalendarium

Visa endast dessa kalendariehändelser


Genomförda aktiviteter (44)

februari 2018

07 feb
SFF Event: Trender och utmaningar Frukostföreläsning
14 feb
Nätverk i livförsäkring & pension Två träffar under våren 2018

april 2018

12 apr
17 apr
Försäkringsteknik - grundkurs Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill förstå aktuariens begreppsvärld
18 apr
SFF Årsmöte SFF Årsmöte
24 apr
24 apr
Diplomprogram för ledare och specialister Fyra utbildningsdagar i block om två
26 apr

maj 2018

15 maj
15 maj
IORP 2 Endagskurs
16 maj
Grundkurs pension Tvådagarskurs
16 maj
Framtidens risker Heldagsseminarium
17 maj
17 maj
21 maj
Försäkringsavtalslagen Tvådagarskurs
23 maj
Försäkringsteknik - fördjupning Tvådagarskurs för dig som vill kunna tillämpa delar av aktuariens begrepp. Förkunskapskrav.
29 maj
29 maj
IDD Endagskurs