Kalendarium

Visa endast dessa kalendariehändelser


Genomförda aktiviteter (32)

juni 2017

september 2017

20 sep
Återförsäkringsseminariet Heldagsseminarium
21 sep
Personskadeseminariet Heldagsseminarium
27 sep

oktober 2017

04 okt
Grundkurs - pension Tvådagarskurs
05 okt
Nätverk i livförsäkring och pension Ny utbildningsform 2017: Nätverksträffar i form av fyra halvdagar under ett år.
05 okt
09 okt
12 okt
Bilskadeseminariet Heldagsseminarium
12 okt
Compliance i försäkringsföretag Tvådagarskurs om aktuella compliancefrågor i försäkringsföretag
16 okt
Försäkringsteknik - Grundkurs Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill förstå aktuariens begreppsvärld.
19 okt
Gruppförsäkringsseminariet Heldagsseminarium

november 2017

20 nov
Försäkringsteknik - fördjupning Tvådagarskurs för dig som inte är aktuarie men vill kunna tillämpa aktuariella begrepp.
Förkunskapskrav.