Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verkar som ett forum för nätverk, debatt och information inom försäkringsområdet. Som personlig medlem får du ta del av bland annat medlemsaktiviteter i form av nätverk, frukostmöten, debatter och stipendieresor. Svenska Försäkringsföreningen erbjuder även medlemskap till företag inom försäkring. Läs mer om de olika medlemsförmånerna nedan.

Personligt medlemskap

Medlemsförmåner för personliga medlemmar

 • Gratis medlemsaktiviteter som t.ex. SFF Event och nätverksträffar. 
  Varje år anordnar vi cirka tio SFF Event, med föredrag inom aktuella ämnen och nätverkande. Träffarna är gratis för personliga medlemmar.
   
 • Möjlighet att söka stipendiefinansierade internationella studieresor och nätverka med kollegor i Sverige och internationellt
  En viktig uppgift för SFF är att stödja dig som vill studera försäkringsverksamheten utanför landets gränser. Tidigare resor har bland annat gått till Schweiz, England, Holland och USA.
   
 • Du får information om när kan du söka stipendier genom Svenska Försäkringsföreningen
  Medlemmar i SFF kan söka stipendier och forskningsbidrag. Det gäller såväl redan yrkesverksamma som forskare och studenter. 
   
 • Du får Nordisk Försäkringstidskrifts (NFT) nyhetsbrev
  NFT utkommer med fyra nr per år i samarbete med de övriga nordiska försäkringsföreningarna. NFT är en webbutgåva och skickas ut via e-post till dig som är personlig medlem.


Frågor
 

Om du har frågor angående personligt medlemskap, vänligen kontakta info@forsakringsforeningen.se.

Bli personlig medlem


 

Företagsmedlem

Medlemsförmåner för företagsmedlemmar
 

 • 30 % rabatt på Svenska Försäkringsföreningens hela kommersiella produktutbud (kurser och seminarier)
 • 40 % rabatt på ordinarie pris vid registrering av en platsannons på Forsakringsjobb.se

 

Kostnadsfria aktiviteter för era anställda

 • Frukostseminarier
 • Event/temadagar
 • Kortare inspirationsföreläsningar
 • Digitala nyhetsbrev
 • Tillgång till mötesplatser för diskussion och nätverkande
 • Inbjudan till att söka stipendiefinansierade studieresor
 • Inbjudan till att söka stipendier genom Svenska Försäkringsföreningen
 • Nordisk Försäkringstidskrifts nyhetsbrev (www.nft.nu)

 

Läs om våra senast tillkomna företagsmedlemmar.

 

Bli företagsmedlem

 

Har du frågor? Kontakta mig!


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hur beräknas företagsmedlemsavgiften?
 

Företagsmedlemsavgiften består av:
1. en medlemsavgift som betalas till Svenska Försäkringsföreningen, SFF (momsbefriad)
2.1 en rörlig serviceavgift som betalas till SFF:s dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB (+ 25 % moms)
2.2 en fast serviceavgift (3 000 kr) som betalas till SFF:s dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB (+ 25 % moms)

1. Medlemsavgiften bestäms av antal anställda i medlemsföretagen enligt nedan:

Antal anställda Medlemsavgift i kr
0-99 3 000
100-499 6 000
500-999 9 000
>1000 14 000


2.1 Den rörliga serviceavgiften beräknas per anställd i en trappa. Serviceavgiften tas ut per anställd enligt nedan:               

Antal anställda Rörlig serviceavgift i kr/anställd Rörlig serviceavgift i kr per/anställd i landet
0-99  166 84
100-499  84 42
500-999 56 28
>1000 29 14

För anställda i Stockholms län räknas hel rörlig serviceavgift medan för anställda i övriga landet räknas halva serviceavgiften.
 

2.2 en fast serviceavgift (3 000 kr) som betalas till SFF:s dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB (+ 25 % moms)