Stipendier

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet. Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier.


Stiftelser


Föreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet samt studier och forskning inom försäkringsområdet. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag.

 

Resestipendier

Att söka stipendium

Stipendierapport

 

Resestipendium Zürich 2018
Följ med SFF på en studieresa till ett av världens största finansiella centrum!


I maj anordnar SFF ännu en av våra populära, stipendiefinansierade studieresor som i vår går till vackra Zürich. Med lång historia som starkt finansiellt centrum i Europa har Zürich mycket att erbjuda den som är intresserad av hur försäkringssystemet ser ut i Europa och hur detta påverkar den svenska försäkringsmarknaden.

Sista dag för ansökan: 2018-02-25
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Sista dag för ansökan: 2017-09-17
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2017

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.

Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö 2017

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.

Svenska Försäkringsföreningens styrelse har beslutat att stiftelsen inte skall dela ut pengar under 2017.