Utmärkelser

 

Svenska Försäkringsföreningens vision är att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsbranschen i Sverige.
Som ett led i detta delar vi årligen ut två olika utmärkelser: SFF Årliga pris och Talang i försäkringsbranschen (tidigare Ung Talang).

Talang i försäkringsbranschen

 

Syftet med utmärkelsen är att premiera personer som relativt nyligen kommit in i försäkringsbranschen, som bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. Priset innebär en möjlighet att delta i SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under ett år. Priset har under 2017 bytt namn från Ung Talang till Talang i försäkringsbranschen.

Talang i försäkringsbranschen 2017


Sandra Khan, 
Skandia


””Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa arbetssätt gör henne till en nyckelspelare....”

Mer om pristagaren

Nomineringsförfarande

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. 


Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningen har delat ut utmärkelsen Ung Talang sedan 2009 för att uppmärksamma unga branschkollegor som är goda förebilder. 2017 byter utmärkelsen namn till Talang i försäkringsbranschen. Här kan du se vilka som tilldelats priset tidigare.


Alla tidigare pristagare

SFF Årliga pris

 

Sedan 1965 har Svenska Försäkringsföreningen årligen delat ut utmärkelsen till en person, företag eller grupp som på ett nytänkande och inspirerande sätt under flera år fört branschens utveckling framåt.

Pristagare SFF Årliga pris 2016
 

Stiftelsen
Idéer för livet
 

”Stiftelsen Idéer för livet har genom ett långsiktigt arbete under mer än 30 år bidragit till ett tryggare..."

Mer om pristagaren

 

Nomineringsförfarande

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris tilldelas en person, grupp eller organisation som på ett särskilt sätt och under flera år har utmärkt sig inom branschen. Pristagaren ska genom sitt engagemang bidra till en sund och ändamålsenlig utveckling av branschen och ha ett stort inslag av nytänkande.

Nomineringsperioden är öppen.

Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris (f.d. Årets pris i svensk försäkring) har sedan 1965 tilldelas en person som på ett särskilt sätt och under flera år utmärkt sig inom branschen. Se vilka som tilldelats priset under alla år.

Alla tidigare pristagare

Litteratur

 

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder kurslitteratur inom försäkringsområdet.
Vi har deponerat äldre försäkringslitteratur hos Stockholms universitetsbibliotek. Genom LIBRIS söksystem hittar du lätt den litteratur som SFF har deponerat där.

 

Se kurslitteratur här