Årets pristagare

 

 

Stiftelsen Idéer för livet
blev utsedd till mottagare av
SFF Årliga pris 2016 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse har utsett Stiftelsen Idéer för livet till mottagare av SFF Årliga pris 2016.

 

Motivering:
 

”Stiftelsen Idéer för livet har genom ett långsiktigt arbete under mer än 30 år bidragit till ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle genom att satsa på förebyggande insatser. Det gör stiftelsen genom att bidra till forskning, utveckling och lokala ideella projekt för barn och unga.

Utgångspunkten i stiftelsens arbete är försäkringslogikens insikt om att det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att förutse risker och förebygga problem istället för att (re)agera först när de uppstått. Stiftelsens arbete bidrar till utveckling i de offentliga försäkringssystemen och att fler förebyggande insatser görs i syftet att minska risken för framtida problem. Stiftelsens arbete gör att de är mycket värdiga pristagare till SFF Årliga pris.”

 

Priset tilldelades pristagaren efter Svenska Försäkringsföreningens årsmöte på Kungliga Myntkabinettet, Stockholm, onsdagen den 26 april 2017.

Läs mer om stiftelsen och deras arbete här.