Rättspraxis inom skadestånds- och försäkringsrätt

En genomgång av aktuella HD-avgöranden

 

Rättsutvecklingen inom skadestånds- och försäkringsrätten pågår ständigt och under 2023 meddelades flera intressanta HD-avgöranden, som bl.a. berör viktiga frågor om tolkning av försäkringsavtal och innebörden av grov culpa.

Under kursen går vi igenom den senaste tidens rättspraxis inom skadestånds- och försäkringsrätt, såsom bl.a. HD:s dom den 27 mars 2023 i mål T 448-22 ”Skadan på kulturbyggnaden”, HD:s dom den 11 juli 2023 i mål T 3101-22 ”Epidemiavbrottsförsäkringen”, HD:s dom den 22 augusti 2023 i mål
T 3101-22 ”Mösseberg II” och HD:s dom den 5 december 2023 i mål T 486-23 ”PFAS”.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 StockholmFör vem?

Kursen vänder sig till dig som är advokat, skadereglerare, skadejurist, försäkringsjurist, bolagsjurist, eller som på annat sätt arbetar med försäkringsskador. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll

Genomgång, diskussion och analys av bl.a.

  • HD:s dom den 27 mars 2023 i mål T 448-22 ”Skadan på kulturbyggnaden”
  • HD:s dom den 11 juli 2023 i mål T 3101-22 ”Epidemiavbrottsförsäkringen”
  • HD:s dom den 22 augusti 2023 i mål T 3101-22 ”Mösseberg II”
  • HD:s dom den 5 december 2023 i mål T 486-23 ”PFAS”

Med avstamp i rättspraxis kommer vi bl.a. behandla de ständigt aktuella frågorna:

  • Vad krävs för att en skadelidande ska anses ha framställt ett skadeståndskrav?
  • Vad krävs för att det ska vara fråga om grov vårdslöshet?
  • Vilken betydelse har en tidigare dom mellan en försäkrad och en ansvarsförsäkringsgivare i förhållande till den skadelidande?

 

Kursledare/föreläsare
 

Karolin Karlsson

Biträdande jurist, Kompass Advokat 

 

Cecilia Berg

Biträdande jurist, Kompass Advokat 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97