Open Finance

- En försäkringsbransch i förändring!

Seminariet erbjuder en plattform för nätverkande för alla som arbetar med digitalisering och Fintech eller andra ämnen relaterade till Open Finance. Seminariet vänder sig brett till dig som idag ansvarar eller arbetar med utveckling inom området eller som vill lära sig mer.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program

 

09.00 - 09.15 | Seminariet öppnas 

 

09.15 - 10.00 | Genomgång av senaste regelverket för Open Finance

Hur har utvecklingen av regelverket sett ut hittills och vilka är de senaste uppdateringarna? Vi berör fördelar, risker och utmaningar med det nya regelverket och hur det kan påverka försäkringsföretagen. Vidare vilka kan konsekvenserna för konsumenterna bli? Vilka utmaningar står finansiella företag inför när det kommer till att följa de nya regulatoriska kraven och vilka åtgärder kan vidtas för att säkerställa kompatibilitet samtidigt som en bra kundupplevelse utvecklas?
Martin J. Gylfe (Einemo), VD, Insurely

 

10.00 - 10.15 | Paus

 

10.15 - 10.45 | Paneldiskussion - Open Finance i den svenska försäkringsbranschen

Vilka är utmaningarna som försäkringsbranschen står inför när det kommer till att följa nya lagkrav och vilka åtgärder kan vidtas för att garantera regelefterlevnad samtidigt som en bättre kundupplevelse ska skapas? Ta del av några bolags perspektiv och syn på Open Finance.
Paneldeltagare presenteras inom kort

 

10.45 - 11.30 | Reglering av datadelning - möjligheter och utmaningar  

Som en del av EUs digitala finansstrategi har EU-kommissionen presenterat ett förslag till förordning för delning av kundinformation för finansiella tjänster, kallat FIDA (Financial Information Data Access). Detta kommer att vara en viktig del i genomförandet av det som allmänt kallas för Open Finance, dvs att kundernas information ska kunna delas och hanteras av fler aktörer inom ramen för olika finansiella tillämpningar. Vilka skyldigheter respektive rättigheter att göra data tillgängligt respektive få tillgång till data kommer gälla för företag verksamma inom försäkringsområdet? På vilket sätt ska kunderna kunna styra över sin information och hur ska aktörerna samarbeta när det gäller infrastruktur och standarder för datadelning?
Pär Karlsson, Svensk Försäkring

 

11.30 – 13.00 | Lunch + nätverkande

 

13.00- 13.45 | Open Finance på den nordiska marknaden

Hur ser utvecklingen av Open Finance ut i övriga Norden? Ta del av några användarfall och utvecklingen i övriga länder. Vilka utmaningar står de olika länderna inför när det kommer till att följa de nya regulatoriska kraven och vilka tankar och idéer har man för att utveckla och samtidigt skapa en bättre kundupplevelse?

 

13.45 – 14.25 | Viktiga lärdomar från Open Banking

Open Banking har förändrat finansbranschen de senaste åren. Genom att ge tredjepartsleverantörer tillgång till finansiella data och tjänster via APIer har Open Banking möjliggjort nya affärsmodeller, nya kundupplevelser och ökad konkurrens på marknaden. Vad har bankerna hittills lärt sig och hur kan dessa lärdomar appliceras för Open Finance?

 

14.25 – 14.45 | Paus och fika

 

14.45- 15.15 | Paneldiskussion – Hur kan vi skapa en flytträtt som är framtidssäker, trygg och enkel?

På vilket sätt kan Open Finance gynna kunderna genom ökad transparens, kontroll och tillgång till finansiella tjänster och produkter. Vi diskuterar utmaningar och möjligheter med att hantera flytträtten snabbare.
Paneldeltagare presenteras inom kort

 

15.15 - 15.45 | Frågestund + sammanfattning av dagen.

 

Fullständig talarlista presenteras inom kort

 

Moderator

Gunnar Hirschfeldt

Head of Insurance Analytics & Quantitative Services, Advisense

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se
08-522 789 91