Lägg grunden till ett datadrivet försäkringsföretag

Använd effektiv datahantering och generativ AI för att ligga i framkant

 

Data är nyckeln till att förstå marknader och styra försäkringsverksamheter. Försäkringsbranschen behöver därför ständigt utvecklas inom datahantering. Ett framgångsrikt datadrivet försäkringsbolag fattar sina beslut baserat på data.

 

De viktigaste byggstenarna för datadrivna organisationer är datakvalitet, datatillgänglighet, datastyrning och datahantering. Denna kurs tar upp alla aspekter av omvandlingen till en datadriven organisation och diskuterar möjliga tillvägagångssätt med hänsyn till strategiska, organisatoriska och tekniska perspektiv.

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig brett till dig som vill lära dig mer om att optimera ett datadrivet företag och dess möjligheter. Kursen kräver inga förkunskaper utan målet är att ge en pedagogisk introduktion i ämnet liksom att skapa en trygghet i diskussioner i datahantering med kollegor, konsulter och andra.

 

Utformning

Under kursen blandar vi teori med konkreta övningar för att ge en djupare förståelse och en förstahandskontakt med data. Då fältet rymmer frågeställningar inom många olika områden (till exempel tillgänglighet, teknik, interaktion med kunder och talande data) lämnar vi stort utrymme för frågor, reflektion och diskussion.

 

Exempel på innehåll:

 

 • Hur kan datatillgänglighet leder till en bättre styrning av bolaget
 • Vilka faktorer är viktiga i digitaliseringsarbetet?
 • Vilka tekniker är viktiga?
 • Hur hanterar man den snabba tillväxten av digitala data?
 • Hur man skapar konkurrensfördelar.
 • Hur kan värdekedjan för försäkringar förlängas?
 • Hur man förbättrar interaktionen med kunderna.
 • Är datadriven lika med AI-driven?
 • Varför är metadata avgörande?
 • Vilka är de bästa metoderna och lärdomarna från förändringsprojekt?
 • Vad krävs för att göra data talande och vilka fördelar finns?

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

Kursledare och föreläsare

 

 

Marco Rauch 

Principle, d-fine

Marco har lång erfarenhet av att utforma och implementera dataarkitekturer, datatransformationer och IT-moderniseringsprogram för försäkringsbranschen. Han har arbetat med många projekt att skapa infrastruktur för dataanalysplattformar, datastyrning och processautomatisering på vägen mot att bli datadrivna.

 

 

 

Tobias Lipfert

Senior Consultant, d-fine

Tobias har omfattande erfarenhet av projekt med omvandlingar till datadrivna affärsprocesser i centrum. Han har deltagit i digitaliseringar av processer i flera organisationer, bland dem (åter)-försäkringar och finansiella tillsynsmyndigheter. Dessutom har han praktisk erfarenhet av både blockchain och AI-applikationer.

 

 

 

Alexandra Benckert 

Consultant, d-fine

Alexandra har erfarenhet av datadrivna projekt samt implementering av dataanalysplattformar för stora bolag, där hon fram för allt agerade som verksamhetsanalytiker.

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91