Gruppförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm
 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
 

09.10–09.50 | Är behovsguider vägen framåt för branschen?

Behovsguiden ger dig snabbt och enkelt koll på försäkringar. Tjänsten har fått ett mycket bra mottagande av våra kunder som tycker att den är enkel att förstå och tillför ett värde. Framöver kommer Behovsguiden att utvecklas ytterligare – naturligtvis tillsammans med kunderna.
Daniel Olemyr, Kommunikationschef, Bliwa 


09.50–10.20 | Utmaningar med vårdgivare

Åtta regioner medger att de planerade besparingarna kan medföra negativa konsekvenser, även om målet är att minimera riskerna. Det handlar bland annat om tillgängligheten till vård, patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö. Hur påverkar detta branschen och kommer det att ställa ännu högre krav på digitala vårdmöten?
Talare presenteras inom kort

 

10.20–10.40 | Paus och nätverkande

 

10.40–11.20 | Den digitala resan fortsätter

Euro Accident har haft flera framgångar med sin app där den försäkrade kan söka vård alla dagar dygnet runt. Via appen kan den försäkrade få en medicinsk bedömning med en rekommendation om lämplig vård eller behandling, tid för psykologbedömning eller remiss till specialistmottagning. Men vad blir effekten av digitalisering? Besparingar eller mer nöjda kunder? Många kunder vill fortfarande hellre prata med någon fysisk person men kan man se en ökning eller minskning av detta?
Emma Hultgren, Produktchef, Euro Accident


11.20–12.00 | Nya olycksfall med elsparkcyklar

Sedan augusti 2018 då elektriska sparkcyklar introducerades i utvalda städer i Sverige, har antalet elsparkscykelolyckor ökat kraftigt. Personskador efter olycksfall som uppstått, är främst huvud- och ansiktsskador. Detta belyser behovet av åtgärder som syftar till att öka användningen av hjälmen bland elsparkcyklister. Större delen av de elsparkcykelolyckor som sker är singelolyckor, men i över en tiondel av olyckorna skadades andra trafikanter av elsparkcyklar som var dåligt parkerade eller när de blivit påkörda av en elsparkcyklist. Vi får ta del av Folksams studie och slutsats kring den ökade användningen av elsparkcyklar.
Anders Kullgren, Head of Research, Folksam

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.45 | Efterfrågar kunden Rehabförsäkringar?

Arbetsgivaren och framför allt HR avdelningen jobbar kontinuerligt med personalvård. Kostnaden vid sjukfrånvaro kostar för mycket och både sjukvårdsförsäkring och rehabförsäkring hjälper de anställda att få en sammanhållen rehabiliteringsprocess för att snabbare komma tillbaka till sin arbetsplats. Hur arbetar man med detta på Telia och vilka försäkringar efterfrågar man främst?
Marie Ågren, HR ansvarig, Telia

 

13.45–14.25 | Förebygga ohälsa och arbetsskador

Kan man förebygga arbetsskador på arbetsplatsen? Den mest frekventa orsaken till arbetsskador är fallskador. Afa Försäkring gjorde ett samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet. Huvudsyftet med judo är inte att lära sig försvar, men de reflexer och tekniker man utvecklar under judoträningen är högeffektiva och väl utprovade tekniker som fungerar väl i en nödvärnssituation. Dessa tekniker fungerar även väl för att lära sig att falla rätt för att undvika fallskador. Vi får höra mer om detta spännande projekt och dess resultat.
Eva Hytönen, Senior VD assistent, Afa Försäkring

 

14.25–14.45 | Paus och nätverkande

 

14.45–15.45 | Trendspaning

Vad krävs för att utveckla ett innovativt mindset och en modig kultur i en miljö som genomsyras av försäkringstankens fokus på trygghet och riskminimering? Hur förenar vi idén om sårbarhetseliminering med ett modigt och kreativt utvecklingsarbete som präglas av risktagande och innovation? Det är några av de frågor som Loa kommer lyfta under denna dynamiska timme.
Loa Lava Brynjulfsdottir, Föreläsare, Lava Ledarskap

 

15.45–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97