Erik om Next Generation

 

 

 

Erik Ödlund
Controller
Bliwa Livförsäkring

 

Erik är tidigare deltagare i vårt nätverk Next Generation. Läs nedan vad han tycker om nätverket.

 

Varför valde du nätverket?

”Jag valde detta nätverk då jag var relativt ny i branschen och tyckte att detta kunde vara ett spännande sätt att få en bra inblick. Det facto att det var riktat mot lite yngre personer samt ett brett program gjorde också att jag kände att jag kunde få många insikter och chansen att träffa och lyssna på personer med helt andra roller men inom samma bransch.”

 

Vad har du tagit med dig från nätverket?

”Jag har fått flertalet kontakter med andra personer i branschen som är i liknande fas i karriären. Jag har även fått flera olika insikter i branschen från de olika talarna. Både på högre ledningsnivå men också specifika insikter i exempelvis skaderegleringsprocessen. Sist tar jag också med mig att det finns många olika roller och bolag i branschen vilket gör att det finns oändligt med olika vägar att gå i en karriär i försäkringsbranschen.”

 

Varför skulle du rekommendera en kollega att gå nätverket?

”I första hand för att träffa andra nya personer i branschen. Men också för att få lyssna på erfarna talare inom olika områden och chansen att ställa frågor till dessa.”

 

Tack Erik!