Pristagare Nästa Generations Talang 2021

Sedan 2009 delar Svenska Försäkringsföreningen ut utmärkelsen Nästa Generations Talang. Med utmärkelsen vill vi lyfta personer som relativt nyligen kommit in i försäkringsbranschen och som på sin relativt korta tid bidragit till utveckling i sina organisationer. Pristagaren har också potentialen att fortsätta utvecklas och vara en inspirerande förebild.

 

Wisam Zuheri, Produktägare Sjuk och Efterlevandeskydd, Skandia

Mattias Skoglund, Requirement Analyst, Nordnet Pensionsförsäkring AB

”Genom ett visionärt och uthålligt arbetssätt i kombination med ett kundperspektiv har Wisam hittat nya vägar till att utveckla och designa nya riskregelverk. Samtidigt som han vågar utmana, värnar han samarbeten såväl internt som externt. Han orkar ”stå i vinden” för att driva sina idéer och metodiskt arbeta sig fram med organisationens intressenter för en kvalitativ helhetslösning.” ”Mattias har som kravanalytiker med stort mod utmanat gamla strukturer. Han använder ny teknik för att skapa effektiva processer för komplexa regelverk. Fokus har legat på digitalisering och hantering av komplexa uppgifter för att kunna implementeras i affären på ett effektivt sätt. Mattias är en sann inspirationskälla genom att ha bidragit till en utvecklande miljö för legala krav samt får affären och modern teknik att gifta sig.”

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91