Sofia om Next Generation

 

 

 

Sofia Eriksson
Skadespecialist
Afa Försäkring

Foto: Privat

 

Sofia är deltagare i vårt nätverk Next Generation. Afa Försäkrings Camilla Kinnarinen, projektledare för Marknadskommunikation, har träffat Sofia för att prata om nätverket. Läs intervjun nedan. 

 

"Hej Sofia Eriksson! Vi har hört att du är med i ”Next Generation - ett nätverk för nästa generation i försäkringsbranschen” stämmer det?

– Det stämmer bra! Jag är med i årets omgång och jag är den första från Afa Försäkring som är med i nätverket. Next Generation är en mötesplats med erfarenhetsutbyte och diskussioner för kompetensutveckling för de som är lite yngre och som jobbar i försäkringsbranschen.

 

Vad gör ni i nätverket?

– Vi är ett 20-tal från olika delar av försäkringsbranschen. Jag jobbar som skadespecialist och i nätverket finns även skadereglerare, riskbedömare och försäkringsrådgivare. Nätverket träffas sammanlagt under fyra heldagar utspridda över året där föreläsningar varvas med diskussioner och grupparbeten. Hittills har vi tagit upp ämnen som: försäkringsbranschens utveckling och utmaningar framöver, retorik, strategiarbete, omvärldsspaning och den digitala transformationen.

 

Det bästa med träffarna?

– Det är kul att träffa andra i branschen och vi får gott om tid att prata och utbyta erfarenheter med varandra. Det ger perspektiv och är väldigt inspirerande! Jag hoppas att vi i nätverket fortsätter hålla kontakten och utbyta erfarenheter framöver!"