Svenska Försäkringsföreningens minnesfond

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.

En femtedel av avkastningen ska i första hand användas till att bereda understöd åt behövande efterlevande till avlidna försäkringstjänstemän.

Under 2024 kommer vi utlysa stipendier löpande till studieresor som kommer annonseras på hemsidan (https://www.forsakringsforeningen.se/kalendarium)