Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

En förutsättning är att ämnet har tydlig koppling till internationell försäkring.

 

Hur du söker stipendiet

För att ansöka om stipendium, e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så kontaktar vi dig.

Vid frågor kontakta

info@forsakringsforeningen.se

Utdelbart belopp

50 000 kr

Sista dag för ansökan

2024-10-01

Beslut om stipendier

Början av november
Ladda ner som PDF