Framtidens risker

Hur förbereder sig försäkringsföretagen för framtidens hot och risker?


Vi lever i föränderlig värld som hela tiden utvecklas i allt snabbare takt. Vilka risker står vi inför inom ett långt och kort perspektiv? Är försäkringsföretagen redo för de framtida risker vi redan i dag vet om? 

Seminariet tittar brett över det risker som vi nationellt som internationellt står inför. Det rör sig om allt från den lilla resistenta bakterien som inte kan påverkas av dagens penicillin, till datorer med en egen och tänkande artificiell intelligens. Teknikutvecklingen sker ständigt omkring oss där internet är numera en självklarhet för oss alla. Men kan samhället stå emot en attack där ett plötsligt och långvarigt internetavbrott sker? Det här är något av de ämnen som kommer att tas upp under seminariedagen. 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar strategiskt inom områden som risk, produkt- och affärsutveckling, Compliance, kommunikation, förmedling m.fl. Seminariet passar även dig som har ett intresse av ett engagerande seminarium om de risker försäkringsbranschen står inför.


Moderator

Torbjörn Olsson, tidigare Senior Advisor, Länsförsäkringar AB
Johan Nyman, Chef Sakförsäkringsservice och – utveckling, Länsförsäkringar AB

 

Program

09.00 – 09.10

Inledning av moderator


09.10 – 09.55

Agerar vi för defensivt mot de förändringar vi står inför? 

Redan i dag vet vi att vår omvärld kommer att förändras, precis som den alltid har gjort. Modern teknik och fintech lösningar kommer att påverka såväl försäkringsföretagen som gemene man. Det finns en upplevd konflikt mellan "möjligheter att göra affärer" och strikta kontrollkrav. Är bolagsledningar och styrelser alltför defensiva och sluter sig inne i ”Managerismen” och därmed tappat initiativ-/förnyelsekraften?
Hans-Erik Andersson, styrelseordförande i Skandia
Åke Freij, Affärsutvecklare, IBM och innovationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm 


09.55 – 10.35

Den svajiga ekonomin

Hur länge kan vi vara ”nära” en bostadsbubbla? Finns det överhuvudtaget någon anledning att vara orolig för avkastningskrav, fortsatta minusräntor och ett eventuellt uppblossande handelskrig mellan USA och Kina? Ta del av såväl en nationell- som internationell utblick om hur ekonomin för liv- och sakförsäkringsbolag påverkas och hänger samman. 
Marie Giertz, Chefsekonom, Kåpan Pension


10.35 – 10.55 

Paus10.55 - 11.35

Samhällets förmåga att stå emot digitala attacker 

Under det senaste året ökade de digitala attacker mot våra viktiga samhällsfunktioner. IT-attacker mot flera svenska mediehus, banker och internetleverantörer, sker nu nästan dagligdags. Hur ska samhället skydda sin digitala infrastruktur mot de hot som kommer från såväl cyberkriminella, som andra nationers intresse för att underminera vår trygghet.
Mikael Westerlund, teknisk chef, IP-Only


11.35 - 12.15

Antibiotikaresistens – ett växande hot mot vår hälsa

Bakterier som utvecklat motståndskraft, antibiotikaresistens, är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuk- och dödlighet. 
Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder och vad kan vi göra åt problemet
Annika Hahlin, Leg. Apotekare, STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens, Stockholm

 


12.15 – 13.15 

Lunch13.15 - 13.55

Vad lärde vi oss av de stora händelserna? 

Vilka lärdomar drar vi av stora och oväntade händelser? Med ökad sårbarhet och globalisering ger naturskador större påverkan både lokalt och globalt. Terrordåd ger både stora förluster av liv och egendom och påverkar öppenhet och rörlighet i samhället. Vi tycks alltid bli överraskade.
Tomas Ljungqvist, VD, Guy Carpenter & Company AB 


13.55 - 14.30

Ska vi våga lita på samhället, dess myndigheter, företag och medborgare?  

Vi står i en ständig utveckling av samhället med dess demografi och kommunikationsmönster. Vi har en accelererad urbanisering där förståelsen mellan storstad och landsbygd minskar. Försäkring – och förenklade transaktioner – bygger på tillit. Under senare år har studier visat att tilliten till samhället, myndigheter och dess medborgare sjunkit i Sverige. Tillit påverkar samhällets ekonomiska välstånd och utveckling – i länder där människor litar på varandra fungerar samhället, dess institutioner och marknaden bättre. 
Susanne Wallman Lundåsen, Docent, Avdelningen för Samhällsvetenskap, Ersta Sköndals högskola 


14.30 – 14.45 

Paus14.45 - 15.20

Delningsekonomin

Vad är delningsekonomin och hur påverkar den arbetsmarknaden? Vilka tjänster finns in delningsekonomin och hur stor är den?

Vad händer med den svenska partsmodellen när varken arbetsgivare eller fackförening har någon uttalad roll? Vad finns det för vinster och risker när delningsekonomin växer?
Mårten Blix, fil.dr i nationalekonomi, Institutet för näringslivsforskning


15.20 - 15.50

Artificiell intelligens – Från digitalisering till ökad mekanisering till AI

Vad händer när en maskin plötsligt kan tänka och lära sig av sina misstag? Vilka möjligheter för detta med sig och var står den artificiella intelligensen i en nära framtid? Vilka jobb kommer att påverkas? Kommer framtidens finansiella robottrådgivning baseras på datorer med inbyggd AI? Och vilka förändringar av risker och verksamhetsmiljö innebär det för försäkringsmarknaden.
Magnus Hjelmblom, Universitetslektor, Enheten för besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle


15.50 – 16.00

Avslutning och sammanfattning av moderator