Online: Motorförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!

 

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet inleds

Moderator: Liza Almqvist, förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring


09.10 – 09.50 | Handel med trafikskadade fordon

Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet över gränsöverskridande transporter av avfall i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Därför genomför vi kontroller av transporter med gods för att utröna om dessa avser avfall och ifall sådana transporter följer bestämmelserna i EG förordning 1013/2006 om transport av avfall. Gods från hela Sverige passerar gränsen via Skåne. Vid sådan tillsyn har länsstyrelsen noterat att fordon som är trafikskadade/krockade är under transport mellan länder. Det har varit fordon från Sverige och Norge till Afrika och Mellanöstern. Men vi har också noterat att krockade bilar (dyrare märken och modeller) har importerats från Japan till Sverige. När länsstyrelsen undersökt bakgrunden i det enskilda fallet har det visat sig att fordonet varit med om en trafikskada. Det försäkrande bolaget har löst ut bilen, eftersom reparationskostnaden varit för hög jämfört fordonets värde. Fordonet har sedan sålts via något nätauktionsbolag till någon firma/person som sedan exporterar eller för ut fordonet från Sverige/avsändarlandet.

Jan Moberg, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

 

09.50 – 10.30 | Stölder och bedrägerier under Covid-19

Har det kunnat urskiljas ett förändrat mönster av stölder och bedrägerier inom motorförsäkringsbranchen sedan pandemin bröt ut?

Mats Galvenius, Larmtjänst

 

10.30 – 10.50 | Paus 

 

10.50 – 11.30 | Försäkringsbranschen i förändring

Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? Vad gör branschen för att hjälpa samhället på fötter igen?

Pär Karlsson, rådgivare/Senior Adviser, Svensk Försäkring/Insurance Sweden
 

11.30 - 11.45 | Sammanfattning av förmiddagen

Moderator: Liza Almqvist, förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring

 

11.45 – 12.45 | Lunch

 

12.45 - 13.30 | Självkörande fordon i närtid – bara en dröm? 

Självkörande bilar var ju lösningen på alla problem i trafiken. Nu har bilbranschen börjat komma ut ur garderoben. Mercedes har insett att det kommer att ta mycket lång tid innan bilarna kan köra själva. Flera andra tillverkare är inne på samma spår och även Tesla som envisas med att bilarna kan köra själva medan föraren pysslar med annat har börjat svänga, bakom kulisserna. Får vi lov att revidera våra drömmar om den självkörande bilen och istället börja leta efter alternativ?
Annika Larsson, forskningsledare människa-system på Veoneer


13.30 – 14.00 | Innovation – att våga göra annorlunda

När tankarna går från en ide till förverkligande, då är det en riktig innovation. Hur tar vi tankar och ideer till något verkligt? Kan man i en traditionell branch driva innovation på ett effektivt sätt? Vi tror oss ha hittat en metod där kunddriven innovation och utveckling står mitt i centrum. Tekniken står för stora delar av möjliggörandet av innovativa satsningar men mycket av kraven kommer från förändrade behov och beteende från människorna. Vi äger inte i samma utsträckning prylar längre och acceptansen för omständiga processer minskar drastiskt. Innovation – det gör alla på Länsförsäkringar. Tillsammans med Lfant.

Björn Ljungberg och Oscar Borssén, Innovation Business Developers, Lfant
 

14.00 - 14.15 | Paus


14.15 – 15.00 | 5G och försäkring - vilka är möjligheterna?

Hur påverkar 5G förutsättningarna för människor och företag? Går det att få in mot försäkring? Med 5G kommer användare av både datorer och mobiler uppleva snabbare ett nät med mindre fördröjning. Men det är bara en början. I dag är produkter och prylar ofta uppkopplade, från bilar till kylskåp. När 5G släpps fullt ut kan utvecklingen av internet of things verkligen accelerera. Det kommer bland annat att innebära förändrade konsumtionsbehov hos både företag och privatpersoner. Men vad är 5G? Och hur kommer tekniken att påverka din vardag och den digitala transformationen för företag och organisationer?

Ali Ladjemi, chef inom Hårdvaruforskningen för Mobilnät, Ericsson

 

15.00 – 15.40 | Marknaden för laddbara fordon och utbyggnaden av laddinfrastruktur

Ta del av ett nationellt perspektiv på utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vilka faktorer påverkar marknadsutveckling för laddbara fordon. Hur påverkas laddinfrastrukturen för de olika boendesituationer. 
Finns elen för att täcka allas behov?

Martina Wikström, Nationell samordnare av laddinfrastruktur, Energimyndigheten. 

 

 

15.40 – 15.45 | Avslutning

Liza Almqvist, förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring

 Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98